Mange bedrifter slås med dårlig økonomi, og Landbrug & Fødevarer vurderer, at 400 skal ud af erhvervet, og endnu flere får behov for blandt andet akkordordninger

Niels Jørgen Pedersen, fungerende formand i Landbrug & Fødevarer, mener, at fremtiden ikke er så sort, som den har været, men at der fortsat ligger store udfordringer foran erhvervet.

- Der er desværre mange i landbruget, der - lige nu – har svært ved at se en vej frem, og det er også baggrunden for, at bestyrelsen har valgt at samle os her i dag, sagde Niels Jørgen Pedersen i sit oplæg til det ekstraordinære delegeretmøde, som foregår i dag, onsdag den 2. marts, i Herning.

- Mange bedrifter er hårdt pressede – af kreditklemmen og dårlig indtjening. Vi frygter, at næsten 400 heltidslandmænd vil blive tvunget til at forlade erhvervet. Og endnu flere er så pressede, at de vil have behov for at indgå aftaler med bankerne om akkorder og indefrysninger.

Finansiering af udvikling

- Mange bedrifter, der ikke er i økonomiske vanskeligheder, kan ikke finansiere sunde og nødvendige investeringer. På grund af de restriktioner, som bankerne er underlagt i kølvandet på finanskrisen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landbrug & Fødevarer arbejder derfor hårdt på at få landbruget omfattet af regeringens nye vækstpakke - og de lånemuligheder, der ligger i den. Men på sigt er der imidlertid kun en vej ud af krisen for landbruget: Bedre indtjening, sagde Niels Jørgen Pedersen.

Han mener, at markedsudviklingen giver grund til forsigtig optimisme. Og han vurderer, at prisprognoserne er meget bedre i dag end for bare et halvt år siden.

- Også for svineproducenterne, selvom priserne stadig er langt fra at dække produktionsomkostningerne, sagde han.

Bedre konkurrenceevne

Han mener dog, at bedre indtjening ikke skal bygges alene på forventninger om bedre priser.

- Bedre indtjening skal bygges på vores konkurrenceevne på det globale marked. Gennem stadig optimering og udvikling af produktionen på vores bedrifter og i vores virksomheder. Stærkt understøttet af det fælles forsknings-, udviklings- og rådgivningsarbejde, som er grundlaget for dansk landbrugs succes i over 100 år, sagde Niels Jørgen Pedersen.

Men han påpeger, at det ikke kun er erhvervet selv, der er herrer over konkurrenceevnen.

- Den afgøres i høj grad også af de politiske vilkår, der gælder for landbruget i Danmark. Og her ligger der en stor udfordring på vejen foran os, sagde han.

Store politiske udfordringer

Ifølge Niels Jørgen Pedersen handler udfordringerne om:

- en stadig mere byrdefuld og bureaukratisk miljøregulering.

- vildtvoksende detailregulering, som det er næsten umuligt at overskue.

- stadigt mere kontrol, som sender et stærkt demotiverende signal til landmændene.

- Det er frustrerende. Og det har vi på forskellig vis givet udtryk for i debatten om de aktuelle vandplaner og ændringen af husdyrloven, men i pressen har det fremstået som om landbruget er imod grøn vækst. Det er vi ikke. Vi mener netop, at landbruget kan og skal bidrage til både et godt miljø og vækst og beskæftigelse i Danmark, sagde han.

- Det er også derfor, at landbruget aldrig har støttet aftalen om Grøn Vækst. For den aftale formår netop ikke at forene miljø og vækst, fastslog han.

Aftale i lukkede rum

Ifølge Niels Jørgen Pedersen skyldes det dårlige udspil, at landbruget aldrig blev inddraget i arbejdet med Grøn Vækst aftalen.

- Den lavede regeringen alene i lukkede rum. Og derfor fik aftalen ikke det nødvendige faglige grundlag, som vi og andre kunne have bidraget med, sagde han og konstaterede, at det var derfor, at aftalen blev så mislykket.

- Og derfor er vi samlet her i dag, sagde han.

Baggrund for mødet

Niels Jørgen Pedersen mener, at mødet kan medvirke til at gøre status på landbrugets fælles indsats for at få skabt balance i Grøn Vækst-tiltagene.

- Vi mødes for at gøre status på, hvad vi har opnået og hvilke opgaver, der ligger foran os.

- Vi er kommet langt – men vi har endnu længere igen, sagde han.