Abonnementsartikel

Fødevareministeren kritiserer udregninger på omkostningerne ved regeringens vandplaner. Randzonerne er en af de billigste måder at fjerne kvælstof på, fastslog fødevareministeren på møde i går.

Bæredygtigt Landbrug blev ikke nævnt ved navn på mødet i går i Sønderjysk Landboforening, men der var ingen tivivl om, at det var den nydannede landboorganisation, fødevareminister Henrik Høegh rettede sin kritik imod, da han svarede på, hvad regeringens foreslåede vandplaner koster.

- De omkostningsbeløb, vi har hørt, er helt urealistiske. Hvis man medregner omkostninger til reduktion af de 10.000 ton kvælstof, så er det fordi man hellere vil forskrække end oplyse, sagde Henrik Høegh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De 10.000 ton hvilede på en urealistisk model og er derfor helt taget af bordet. Og så længe det ikke foreligger, hvilke tiltag, der skal til for at nå de 10.000, kan man ikke beregne omkostningerne.

- Vi skal have kigget på, hvad biogas kan bidrage med, og stenrevs virkning skal vi også have kigget på, så det står helt åbent, hvad regnestykket kan ende med.

- Vi ligger vandret for at finde løsninger

Om de aktuelle ordninger med randzoner medgav ministeren, at der kan blive en omkostning for den enkelte landmand.

- Vi kompenserer landmændene for den jord, der ligger i randzonerne, og hvis man ikke kan leje jord til 4.600 kroner pr. hektar, vil det koste noget for den enkelte landmand. Men jeg vil understrege, at randzonerne med kompensation er en af de billigste måder til at reducere kvælstofudledningen med, sagde Henrik Høegh.

- For landmænd, der udelukkende har vinterafgrøder i sædskiftet, kan kravet om efterafgrøder også komme til at koste noget, men vi ligger vandret for at finde løsninger på det problem, sagde fødevareministeren.