Abonnementsartikel

På temadagen efter generalforsamlingen i FRDK havde Dorthe Kappel, Monsanto, et indlæg, hvor hun belyste grundene til, at der af og til registreres en nedsat effekt af en sprøjtning med glyphosat

Dorte Kappel startede sit indlæg med at slå fast, at Roundup altid er glyphosat, men sagde også, at glyphosat ikke altid er Roundup.

- Der er himmelvid forskel på formuleringen af de glyphosattypr., der er på markedet. I praksis er der stor forskel på, hvordan de forskellige produkter virker, og hvordan de optages i planten. Vi analyserer løbende forskellige typr. af glyphosat og i produkter, der var deklareret til at skulle indeholde 360 gram aktivt stof pr. liter, fandt vi variationer fra 297 til 373 gram pr. liter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er klart at disse produkter ikke har den samme effekt, men variationen var endnu større, når vi undersøgte produkternes indhold af surfactant, sagde Dorthe Kappel.

Surfactant er enten tilsætningsstoffer, der sænker vandets pH eller overfladeaktive stoffer, der sænker overfladespændingen af sprøjtevæsken.

- På disse stoffer varierede indholdet fra 23 til 230 gram pr. liter. Til sammenligning garanterer vi i Roundup 180 gram surfactant pr. liter. Surfactant virker som brændstof for glyphosat, og ved det meget lave indhold er der stor risiko for, at midlet ikke virker, uden at brugeren tilsætter ekstra additiver, tilføjede Dorthe Kappel.

Græsset må ikke svides

Hun advarede desuden mod opfattelse af, at succeskriteriet for en sprøjtning med glyphosat er en hurtig nedvisning af græsset.

- Ofte forholder det sig stik modsat, da en svidning af afgrøden ofte resulterer i en for dårlig optagelse i roden. I produktet Roundup Bio har vi arbejdet meget med den problematik, og derfor giver en sprøjtning med det produkt en langsommere nedvisning, men en øget optagelse i roden, pointerede Dorthe Kappel

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandets hårdhed spiller ind

Flere steder i Østjylland og på Øerne kan vandets hårdhed have en negativ indflydelse på effekten af glyphosat.

- Hvis der anvendes hårdt vand, og der ikke der tilsættes tilstrækkelig med ammoniumsulfat til vandet, kan effekten på glyphosat blive reduceret med 10 til 15 procent. Det er vigtigt at tilsætte ammoniumsulfat til sprøjtevæsken, inden der tilsættes glyphosat. Anvendes der 100 liter vand pr. hektar, anbefales der to liter ammoniumsulfat pr. hektar til glyphosat, der ikke er færdigformuleret.

- Da indholdet af surfactant ikke deklareres på dunken, kan det være svært for landmanden at vurdere, hvor meget ammoniumsulfat eller klæbemiddel, der skal tilsættes til det ikke færdigformulerede produkt. Risikoen ved at tilsætte en for stor mængde klæbemiddel, er netop at planterne svides, inden at glyphosaten er nået ned i rødderne, advarer Dorthe Kappel og tilføjede:

- I Monsanto arbejder vi med begrebet "Fully Loaded", som dækker over produkter, der er færdigformulerede og klart brug. Kun i ekstreme tilfælde, hvor der anvendes meget hårdt vand, kan det være aktuelt at tilsætte ekstra ammoniumsulfat.

Hun pointerer desuden, at glyphosat har den bedste virkning, når der anvendes et minimum af vand. Derfor anbefaler hun 100 liter eller derunder pr. hektar.