Abonnementsartikel

Midtvejsevaluering af landdistriktsprogrammet viser, at der er skabt 730 nye arbejdspladser i landdistrikterne

FødevareErhverv oplyser, at midtvejsevalueringen viser, at det særligt er i forarbejdningssektoren og under støtteordningen "Attraktive levevilkår", at der er etableret nye arbejdspladser i perioden 2007-2009.

Evalueringsrapporten fremhæver også, at effekterne af programmet er positive, og ministeriet roses for at være blevet bedre til at designe relevante støtteordninger med samfundsmæssig effekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Analysebureauerne Orbicon og Epinion, der står bag evalueringen,fremhæver dog også, at der er muligheder for forbedringer, og opfordrer samtidig FødevareErhverv til at øge samarbejdet med relevante forskningsmiljøer om mulighederne for at måle den samfundsmæssige værdi af programmet.

Vurdere effekt af landdistriktsprogrammet

Det nuværende Landdistriktsprogram er gældende i perioden 2007-2013. Der er afsat i alt ca. 7,6 milliarder kroner for hele perioden, heraf kommer cirka 4,3 milliarder kroner kr. fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Det overordnede formål med midtvejsevalueringen har været at vurdere relevans og effekt af Landdistriktsprogrammet, som det har kørt hidtil, og lære af erfaringer til det videre arbejde med programmet og i forhold til formulering af et nyt program for næste periode, perioden 2014 til 2020.