Abonnementsartikel

I USA danner landmændene kooperativer, der fungerer som en foderstofhandler

Som så mange andre landmænd i USA har John Maxwell købt en andel i den lokale foderstof, der drives som et landmandsejet kooperativ. Udover lagerkapacitet høster han en række andre fordele.

- Jeg har lejet lagerkapacitet til halvdelen af min høst, og da jeg sælger den anden halvdel inden høst, har jeg ikke brug for yderligere lagerplads, fortæller John Maxwell.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og jeg kan sælge ud af afgrøderne, når det er gunstigt - uanset hvor i verden, jeg befinder mig. Det kræver bare en opringning, siger John Maxwell.

Ud over lagerplads leverer kooperativet også foder til dyrene, gødning, såsæd og måling af jordprofiler. En agronom er tilknyttet kooperativet i den lille by Donahue, og han tager regelmæssige målinger af landmændenes marker.

- I vækstsæson får jeg en gang om ugen at vide, hvordan afgrøden på den enkelte mark har det, og hvad jeg skal gøre for at få mest muligt udbytte. Det kan være mere gødning eller plantebeskyttelse, forklarer John Maxwell.

Sans for forretning

Sammen med sin kone Lisa driver han 2.000 hektar med majs, soja og hvede lidt uden for byen Donahue, der ligger i staten Iowa. Ægteparret ejer selv de 600 hektar, mens resten forpagtes.

John Maxwell er en driftig mand, der har næse for gode forretninger. Nede i landsbyen har han købt et hus, som han lejer ud til postvæsenet. Det giver 2.000 dollar om måneden. Desuden udlejer han nogle huse, der ligger på ejendommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans svinestald indbringer også gode penge, selvom han ikke ejer svinene. Han lejer nemlig stalden ud til slagtesvineproducenter og bruger gyllen på sine marker.

- Vi byggede svinestalden på en mark langt væk fra bebyggede områder. En dieselmotor leverer strøm til foderanlæg, ventilation og udmugningsanlæg. Der er plads til 2.400 svin i stalden, der er automatiseret så meget som muligt, fortæller John Maxwell og tilføjer, at det daglige arbejde i stalden maksimalt tager én mand 30 minutter at udføre. Svinestaldens fundament er samtidigt gyllebeholder og rummer 4.000 kubikmeter.

- Det er plads nok til 14 måneders opbevaring, siger John Maxwell.

Han fortæller, at det tager opføderen en uge at fylde stalden op og to uger at tømme den.

- Opføderen kommer med sine smågrise, der i størrelse svarer til et franskbrød. Seks måneder senere er dyrene klar til slagtning og vejer da omkring 127 kg. Rengøringen er klaret på en uge, og så kommer der et nyt hold smågrise ind, siger John Maxwell.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stalden har kostet godt tre millioner kroner at bygge, og John Maxwell får 300.000 kroner om året i lejeindtægt. Han vurderer, at gylle fra stalden sparer ham for indkøb af gødning i størrelsesordenen 200.000 kroner om året.

- 500.000 kroner om året må da siges at være en pæn forrentning af den investerede kapital, fastslår John Maxwell.

Ingen forskel på kød

Ud over svin er der også jersey-kvæg på Cinnamon Farm, som John og Lisa Maxwells bedrift hedder. De får ikke så meget for tyrekalvene, som hvis det var hereford. Men John Maxwell mener ikke, at storbymennesker kan se eller smage forskel på kød fra de forskellige racer, så han får sine jersey-kalve slagtet og skåret ud og sælger kødet fra Lisas gårdbutik. På den måde får ægteparret næsten det samme for jersey-kvæget, som hvis det var hereford, de opdrættede.

John Maxwell nævner flere gange Lisas indsats på gården. Hun kører alle slags maskiner og sidder som regel bag rattet i ægteparrets lastbil, når afgrøderne skal køres til siloerne i Donahue.

Lisa Maxwell har desuden 400 æglæggende høns, der leverer æg til gårdbutikken. Ud over en enkelt ansat hjælper de ældste af ægteparrets fem børn til med arbejdet på gården.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Private køber jord

I USA er det tilladt at købe jord for andre end landmænd. Det betyder, at jordprisen presses i vejret af de private investorer.

- Det smitter naturligvis af på lejeprisen. Det er ikke godt i de år, hvor der er dårlige udbytter eller dårlige kornpriser, fortæller John Maxwell, der giver et sted mellem 2.500 og 3.000 kroner årligt for at leje en hektar.

- Som priserne er nu, får vi omkring 127 kroner pr. hkg majs. Og da det koster os cirka 61 kroner at fremavle et hkg, skal vi ikke klage, siger John Maxwell.

Da John og Lisa Maxwell købte deres ejendom i 1988, gav de 1.500 dollar for en hektar. I dag anslår John Maxwell, at han kan få det tidobbelte for jorden, hvis han skulle sælge den.

Men han vil nødigt opgive landmandslivet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der findes ikke noget bedre end at være sin egen herre, siger han.