Abonnementsartikel

Det offentliges kontrol af vask og desinfektion stopper 1. december, men Landbrug & Fødevarer arbejder på højtryk for at fortsætte kontrollen i privat regi

Fødevarestyrelsen har med forholdsvis kort tidsfrist meddelt svinebranchen, at ordningen med offentlig kontrol af vask og desinfektion ved grænsen og 48 timers reglen bliver ophævet pr.1. december.

Det har Landbrug & Fødevarer forsøgt af afværge, men forventer at ophævelsen står ved magt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor arbejder landbrugsorganisationen på højtryk for at have en ordning klar til afløsning, så man fortsat kan give de samme garantier mod indslæbning af sygdomme udefra - garantier som Landbrug & Fødevarer vurderer er meget vigtige for at kunne opretholde den vigtige eksport af især svinekød til tredje lande.

Kontrol af vask fortsætter

- Vi kan slå fast, at kontrolordningen fortsætter. Det bliver bare ikke i offentligt regi, men i privat, siger Per Olsen, teamleder i Landbrug & Fødevarers afdeling for veterinære forhold.

- Vi har indgået en aftale med Sammark, som omfatter eksportmarkederne og transportørerne, om at vask og desinfektion fra 1. december og tre måneder frem er gratis, så ingen fristes til at springe denne proces over.

- Samtidig arbejder vi på at få detaljerne i en permanent ordning på plads, så vores grænsegaranti opretholdes, siger Per Olsen.

Den ordning, der sigtes imod, er at indarbejde den tvungne vask og desinfektion af bilerne, der transporterer svin, i Danish Produkt Standard, som alle landmænd har skrevet under på for at kunne levere svin, hvad enten det er til et dansk slagteri, eller det er smågrise, der sælges i Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derved vil det fortsat være et krav, at en transportbil skal kunne forevise dokumentation for, at bilen er vasket og desinficeret ved grænsen. Men da grænsekontrollen er ophørt, kan man sige, at landmanden bliver sin egen grænsedyrlæge i endnu højere grad end hidtil, siger Per Olsen.

Har effektive kontrolredskaber

Landmændene bliver dog ikke ene om at sørge for kontrollen af vask og desinfektion.

- Vi har rigtig gode redskaber til at kunne gennemføre en kontrol af, at vask og desinfektion gennemføres. Registreringerne af dem, der gennemfører vask og desinfektion, kan vi holde op mod de biler, vi kan se, kører rundt i landet. Det bliver et effektivt kontrolsystem, forsikrer Per Olsen.

Per Olsen arbejder med udkast til kontrolen og de forskellige detaljer, og på et møde i onsdags (efter redaktionens afslutning) blev der truffet en række beslutninger om detaljer i den fortsatte kontrol i privat regi.

48 timers regler forsvinder måske også

En del af den ordning, Fødevarestyrelsen ophæver pr. 1. december, er 48 timers reglen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Per Olsen er i skrivende stund usikker på, om ordningen bibeholdes.

- Men vask og desinfektion har altid været den vigtigste smittebeskytttelse. Denne ordning rangerer højt over de andre elementer, som blandt andet 48 timers reglen.

- Vask og desinfektion er kernen i den fremtidige smittebeskyttelse, slår Per Olsen fast.

48 timer er nok ikke helt fagligt begrundet

Om 48 timers reglen siger Nicolaj Nørgaard, direktør i Videncenter for Svineoproduktion:

- Vi har haft fokus på, om vi fagligt forsvarligt kan bibeholde 48 timers reglen. Vi har et forskningsprojektet kørende, og noget indikerer, at vi ikke helt far fagliogt belæg for, hvorfor det er 48 timer, der er valgt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har også kørt nogle forsøg med tørring af bilerne i opvarmede haller efter vask og desinfektion for at vurdere, om det kunne erstatte 48 timers reglen.

- Men det er vores opfattelse, at det helt klart er vask og desinfektion, der har den vigtigste effekt mod smitteoverførsel, siger Nicolaj Nørgaard.

Kontrollen i strid med EU-reglerne

Baggrunden for, at Fødevarestyrelsen med kort varsel ophævre grænsekontrollen, er, at SamMark-organisationen har stævnet Fødevarestyrelsen, fordi man mener, at den kontrolordning, som Fødevarestyrelsen gennemfører ved grænsen, er EU-stridig.

Dette har Kammeradvokaten vurderet, at SamMark har ret i, og derfor har Fødevarestyrelsen besluttet hurtigt at ophæve kontrolordningen.

- Der er en ordning med, at når en dyretransport har læsset dyrene af, skal bilen vaskes og desinficeres. Her har vi så haft et ekstra krav om yderligere vask og desinfektion ved grænsen, og det ekstra krav er ikke tilladt ifølge EU-reglerne. Vi skal stole på, at de EU-ordninger, der er indført, er tilstrækkelige, oplyser en talsmand fra Fødevarestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har det ikke noget med smitterisiko at gøre?

- Hvis der er en særlig risiko, som da der i 2006 var svinepest-udbrud, indførte EU en ekstra ordning med, at bilerne også skulle vaskes og desinfiveres ved landegrænsen. Men det skal i så fald være EU, der laver disse tiltag, oplyser Fødevarestyreslen.

Vil en privat kontrolordning, som Landbrug &Fødevarer arbejder med, så også kollidere med EU-reglerne?

- Sandsynligvis ikke, når det er en del i en brancheaftale. Men det kan være svært at afgøre på forhånd, for man må ikke lave ordninger, der påvirker samhandlen negativt, svarer talsmanden fra Fødevarestyrelsen.