Hos Edwin og Marian van Der Maat er målet ikke vækst, men optimering for at skabe plads til et godt familieliv

Edwin og Marian van der Maat har en kvægbedrift ved Hammershøj med 125 årskøer plus opdræt samt 105 hektar med græs og majs.

De har ingen ambitioner om, at bedriften skal vokse sig væsentligt større, men de har derimod en filosofi, der handler om, at deres bedrift skal bevares som en familiebedrift, hvor begge går hjemme hver dag og passer dyr og mark, og hvor der ikke er behov for ansatte medhjælpere.

- Vi vil ikke vokse, hvis det giver faste lønudgifter, siger Edwin van der Maat.

Han kan se, at familien alligevel selv kommer til at arbejde alene en stor del af tiden, selvom der ansættes medarbejdere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis en medhjælper skal arbejde i en weekend, skal vedkommende have fri i næsten en halv uge. Derfor satser vi i højere grad på optimering end på at blive større, siger de samstemmende.

- Vi synes, det er vigtigt med en optimal og behagelig dagligdag. Og når vi begge går hjemme, betyder det, at der stadig er tid til familien, siger Edwin og Marian van der Maat.

Familien tæller også tre børn på ni, seks og to år.

Babyalarm i stalden

De to største børn gik begge hjemme hos far og mor, indtil de skulle i børnehave, og det samme gør den mindste nu.

Edwin og Mariann van der Maat starter hver dag i stalden klokken fem om morgenen. Her har de et par timers arbejde med at malke og fodre.

Imens hører de ældste efter den mindste og kan ringe efter far eller mor, hvis der er brug for en af dem i stuehuset få meter fra stalden. Og dengang de store var små, gik Edwin og Marian altid med en babyalarm i stalden.

De malker to gange dagligt i en 2x12 fast exit, og de skiftes til at malke. Marian malker den ene gang, mens Edwin klarer den anden.

Fordoblet koantal

Edwin og Mariann van der Maat har netop rundet ti år på bedriften. Da de overtog den var der 62 køer på dybstrøelse og 47 hektar. Mælkekvoten var 430.000 kg.

I dag driver de 105 hektar, hvoraf de selv ejer de 85 hektar.

Markplanen består udelukkende af græs og majs.

De udvidede inden for de første år til 80 køer, men en brand i 2005 afgjorde, at der blev bygget en ny stald, som i dag rummer de 125 køer, og kvoten er nu 1,166 millioner kg.

Det er nemmere at passe de 125 køer nu, end at passe de 80 køer, som parret havde, da branden opstod.

- Dengang skulle vi arbejde noget mere med trillebør. Nu kan vi muge ud med gummiged.

Og det er den slags optimeringer, de går efter, for de kender landmænd, der har fortrudt store investeringer i meget store udvidelser.

Ferier og samvær med andre

Familielivet og den sociale omgang med naboer og venner betyder meget for parret, som stammer fra Holland og overtog gården ved Hammershøj for 10 år siden - den 1. september 2000.

- Vi kan godt lide at komme i byen. Vi har meget kontakt med naboer og byfolk, og børnene dyrker idræt, fortæller de.

Et godt udtryk for deres interesse for samvær med andre er, at Edwin er med i byfestkomiteen i Hammershøj.

Edwin og Marians holder også af at tage på skiferie, og imens passes bedriften af en kammerat, som arbejder hos en entreprenør, men tager ferie, når der er brug for at passe deres køer.

- Han betragter det som en slags bondegårdsferie, siger Edwin van der Maat.

Smartere og billigere

Familien van der Maat har således en tilværelse, som de er meget tilfredse med, og de har da heller ikke de store investeringsplaner.

- Vi skal måske have en eller to ekstra køresiloer, og så er vi altid på udkig efter maskiner, som kan være med til at gøre tingene smartere og billigere, nævner Edwin van der Maat.

Sælger Tom Hollænder fra Stenderup er ikke sen til at foreslå, at det eksempelvis også være at trække et skår mere ind med en større rive.

Familien klarer også stort set alt markarbejdet selv.

- Markarbejdet er en slags hobby, siger Edwin van der Maat, som eksempel også kører med egen snittervogn.

Et forholdsvist begrænset areal og egen snittervogn giver ifølge Edwin van der Maat nogle fordele.

- Det betyder, at vi selv kan bestemme fra dag til dag, hvornår græsset skal i siloen, og snittervognen er også bedre for strukturen i græsset, for ellers er der behov for halm i blandingen, siger han.

Han fortæller, at snittelængden er 37 millimeter, og at noget af græsset desuden kører igennem på langs.

- Og så er der også en besparelse ved selv at gøre arbejdet, siger Mariann og Edwin van der Maat.

Det handler også om kvalitet

Parret mener også, at snittervognen på andre måder er med til at sikre en god kvalitet af ensilagen.

- Vi læsser af over 40 meter og kører med en stakjævner. det vil sige, at vi kun lægger 10 centimeter på ad gangen. Med en selvkørende finsnitter går det for hurtigt, mener Edwin van der Maat.

Han citerer prøveudtageren fra Blgg AgroXpertus for at sige, at stakken er meget hård, og det tager han som udtryk for, at metoden er den rigtige til at sikre en komprimeret ensilage.

At det kan lade sig gøre for Edwin og Mariann selv at ensilere alt deres græs udelukkende med lidt hjælp fra nogle nabodrenge skyldes også, at alle græsmarkerne ligger lige omkring bygningerne.

- Næsten alle foragrene går lige til siloen, siger Edwin van der Maat.

Han nævner, at de har prøvet at køre 50 hektar sammen på en enkelt dag.