Abonnementsartikel

Danish Crown vil øge forædlingsandelen fra 40 til 50 procent af råvarerne og vil øge antallet af markeder, hvor selskabet har en kritisk masse

Danish Crown har i 2009-2010 nået en historisk milepæl.

- For første gang har forædlingsselskaberne under ét indfriet nøgletalsmålene, sagde administrerende direktør Kjeld Johannesen på selskabets repræsentantskabsmøde, hvor han glædede sig over, at det var hele vejen rundt, at divisioner og datterselskaber havde bidraget til den kraftige resultatforbedring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forædlingsselskaberne har haft en omsætning på 18,6 milliarder kroner med et primært resultat på næsten en milliard kroner - det vil sige et EBIT på godt fem procent og en forrentning af den investerede kapital på 13,6 procent.

Halvdelen af afkastet kommer fra Tulip UK, en trediedel fra Tulip Food Company, mens resten kommer fra det polske selskab Sokolow, som Danish Crown ejer sammen med det finske selskab HK Scan, og fra det 100 procent ejede amerikanske selskab Plumrose.

Forædlingsgrad på 50 i 2015

I 2009-2010 har Danish Crown selv videreforædlet 40 procent i de modtagne råvarer.

- Den andel skal øges til 50 procent i 2015, så vi kommer længere op i værdikæden, sagde Kjeld Johannesen.

Den øgede forædling er et af nøgleområderne i Danish Crowns Strategiplan 2015, som blev vedtaget i efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ser Nordeuropa som et naturligt vækstmarked, men væksten ligger især i Østen, hvor Kina er en væsentlig spiller. Der har vi en betydelig afsætning af råvarer, men vi ønsker at komme tættere på forbrugerne ved at handle direkte med detailhandlen. Vi er overbeviste om en fortsat vækst i Kina, og at der bliver plads til Danish Crown med et betydeligt indtjeningspotentiale. Det buldrer frem i Kina, sagde Kjeld Johannesen.

Omsætning skal øges til 60-70 milliarder

- Målet med den øgede forædling er at skabe et Danish Crown, der er mindre konjunkturfølsomt og mere robust over for udsving i markedet, så Danish Crown kan give et konkurrencedygtigt og attraktivt afkast til andelshaverne.

- Vi går efter flere markeder, hvor vi har en kritisk masse, sagde DC-direktøren og forklarede den kritiske masse med, at Danish Crown skal være mellem de tre største inden for de forskellige kategoerier, man prioriterer på markederne.

- I den forbindelse skal vi ekspandere. Vi budgetterer med at nå en årlig omsætning på 60 til 70 milliarder kroner, og den vækst skal ske gennem opkøb.

En af opgaverne bliver at få balanceret tilførslen af råvarer med forædlingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge strategiplanen består råvareforsyningen i 2015 af 25 millioner svin, hvoraf 15 millioner leveres til de danke afdelinger, mens de øvrige 10 millioner kommer fra engelske, svenske og polske landmænd. Desuden regnes med 600.000 kreaturer, hvoraf over 200.000 ventes at blive leveret af tyske og svenske landmænd.

Afskriver mere end DC investerer

Repræsentantskabsmedlem Hans Jørgen Hansen sagde, at hvis andelshaverne skal kunne levere 15 millioner svin, vil det kræve en notering, der gør svineproducenterne konkurencedygtige.

Kjeld Johannesen svarede, at der i Stategiplan 2015 var taget højde for usikkerheden i primærproduktionen.

- Vi har i år og i de kommende år sikret afskrivninger, som er 200-300 millioner kroner mere, end vi investerer, så vi kan være beredt, hvis tilførslerne falder. For vi mener, det er bedre at afregne 12 millioner svin til en ordentlig pris end 15 millioner til en lavere notering, hvis det er de vilkår, det offentlige giver dansk svineproduktion, sagde Kjeld Johannesen.