Abonnementsartikel

Arla Foods’ bestyrelse foreslår en fusion med det tyske andelsmejeri Hansa-Milch

Arla Foods og det nordtyske Hansa-Milch er i dialog om at fusionere, og begge selskaber har ambitioner om at vokse på det tyske marked, der har 80 millioner forbrugere.

Sammen mener de to selskaber, at de kan give tyske kunder og forbrugere et stærkt udbud af mejeriprodukter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med fusionen mener Arla Foods, at selskabet er på vej til at styrke sin position i Tyskland.

- Arla Foods har en strategi om at udvikle sit engagement på det tyske marked, og målet er at blive et af Tysklands tre førende mejerier. En fusion med Hansa-Milch vil betyde, at Arla kan supplere sit nuværende salg af ost med friskvarer, og sammen bliver vi en attraktiv partner for den tyske dagligvarehandel,” siger adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh.

Hansa-Milch er et af de større regionale mejerier i Tyskland, og mejeriet producerer hovedsageligt friskvarer som drikkemælk, fløde, yoghurt og crème fraiche - både under eget varemærke Hansano og under såkaldte private labels, som er butikkernes egne mærker.

Arla Foods har en lang historie i Tyskland med kendte varemærker som Arla Buko og Arla Kærgården.

- Arla Foods og Hansa-Milch supplerer hinanden utroligt godt. Efterhånden som vi har lært Hansa-Milch at kende, er det blevet tydeligt, at vi ikke bare ligner hinanden som andelsejede selskaber, men at vi også har fælles mål for det tyske marked. Derfor vil begge parter blive styrket ved en fusion. Sammen vil vi kunne tilbyde de tyske forbrugere et bredt og meget stærkt produktsortiment, siger Arla Foods’bestyrelsesformand Ove Møberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordele ved fusion

Drøftelserne mellem Hansa-Milch med 670 aktive andelshavere og Arla Foods med 7.200 andelshavere har stået på et halv års tid.

- Der vil være store fordele for alle andelshavere ved at vi går sammen. Vi bønder - uanset om vi er danske, svenske eller tyske - har den samme drivkraft: En stærk mælkepris og et stærkt andelsdemokrati. Og de to ting mener vi, der er mulighed for at opnå med en fusion, siger Arla Foods’ næstformand Åke Hantoft.

Uwe Krause, formand for Hansa-Milch, er enig:

- Vi har med to meget veldrevne mejerier at gøre, og det handler ikke om, hvem der er stor og hvem der er lille. Det afgørende er, at vi supplerer hinanden rigtig godt, og derfor kan vi sammen stå stærkt på det tyske marked, siger han.

Hansa-Milch har to mejerier i Nord- og Nordøsttyskland. Anlægget i Upahl ved Lübeck har en kapacitet på 550 mio. kg. og er opført i 1995, mens anlægget i Karstädt er ældre og har en kapacitet på 110 mio. kg. mælk. Arla har i de sidste fem år solgt økologisk rå mælk til Hansa-Milch.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den videre beslutnings-proces

Forslaget om en fusion skal nu drøftes i såvel Arla Foods’ som Hansa-Milchs ejerkreds. I Hansa-Milch er det alle andelshaverne, der skal tage stilling til forslaget, mens det i Arla Foods er repræsentantskabet. Begge grupper tager en endelig beslutning den 2. marts 2011.

Hvis begge grupper stemmer ja til fusionsaftalen, gælder fusionen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011, fordi man dermed følger regnskabsåret.

Fusionen er betinget af godkendelse af de europæiske konkurrencemyndigheder.

Demokratiet i den fusionerede organisation:

Den foreslåede fusionsaftale lægger op til, at de tyske mælkeproducenter får én repræsentant i Arla Foods’ bestyrelse, som dermed udvides fra 18 medlemmer til 19.

Desuden udvides Arla Foods’ repræsentantskab fra 150 medlemmer til 155, fordi tyskerne får fem pladser. I bestyrelsen og i repræsentantskabet har tyskerne samme stemmeret og ansvar som de danske og svenske medlemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den foreslåede fusionsaftale lægger op til, at Hansa-Milch som selskab bliver andelshaver i Arla Foods. De tyske medlemmer fortsætter teknisk set som andelshavere i det tyske selskab.

I Arla vil de tyske mælkeproducenter blive omtalt som "Arla’s tyske andelshavere".

Selskabet indgår som ét medlem med den samlede mængde mælk fra Tyskland. Denne mælk afregnes efter Arla’s sædvanlige afregningsprincipper.

Herefter fordeler Hansa-Milch eG pengene til de tyske andelshavere efter den nuværende tyske afregningsmodel, som blandt andet har en anden afregning for fedt og protein. Det er tanken, at de tyske medlemmer efter tre år skal afregnes direkte efter Arla’s afregningsmodel og have implementeret kvalitetsprogrammet Arlagården.

Arla Foods amba fortsætter med at hedde Arla Foods amba. Fusionen vil ikke ændre på den nuværende sammensætning af Arla’s koncernledelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afregningen til Hansa-Milch eG vil ske i euro, omregnet fra danske kroner til 1 euro = 7,45 danske kroner.

Den tyske forretning vil blive en del af Arla Foods Consumer International.

Læs også Fakta om Hansa-Milch.

Læs også Køreplanen til Arlas fusion er klar.

Læs også Ens afregning til andelshaverne efter fusion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også Arla: Solid fusionspartner.