Abonnementsartikel

Sunde bakterier i grisenes tarme kan reducere udledning af kvælstof til miljøet og gøre grisene sundere

Forskere vil udvikle sunde bakterier, der kan producere livsvigtige aminosyrer i grisens tarm. Det reducerer udledning af kvælstof til miljøet og gør grisene sundere. Det oplyser Højteknologifonden, der har bevilget otte millioner kroner til det 3-årige forskningsprojekt.

Projektet, som ledes af bioscience-virksomheden Chr. Hansen i Hørsholm i samarbejde med Aarhus Universitet, går ud på at udnytte specielt udviklede bakteriestammer af typen Bacillus subtilis til at reducere proteinindholdet i svinefoder. Da protein blandt andet består af kvælstof, kan man på den måde nedsætte udvaskningen af kvælstof til miljøet med over 10 procent årligt. Det svarer til kvælstofudledningen fra to millioner slagtesvin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrker immunforsvaret

Samtidig stabiliserer de sunde, tilsatte bakterier i foderet dyrenes mave/tarmflora, hvilket styrker deres immunforsvar og gør dem mere modstandsdygtige over for sygdom. For eksempel er det dokumenteret, at sunde bakterier i foderet kan nedsætte dødeligheden blandt smågrise, så en million flere smågrise kunne overleve hvert år.

Benedicte Flambard, som er chef for Chr. Hansens forskningsaktiviteter inden for Human & Animal Health-området, forklarer:

- Grisefoder indeholder i dag ofte store mængder protein for at sikre, at grisene får de livsnødvendige aminosyrer. Et højt proteinindhold i foderet medfører dog også et tab af kvælstof, idet grisene ikke kan udnytte al det tilførte kvælstof. Dette kan medføre udvaskning til søer og vandløb med efterfølgende negativ effekt for dyr og grundvand på grund af iltsvind.

Benedicte Flambard siger, at det ikke kun dyr og miljø, som vil få glæde af det nye forskningsprojekt. Også økonomien hos den enkelte landmand kan drage fordel af det.

- Svineproduktionen står foran mange udfordringer, så som en optimal foderforsyning, miljøbelastning og antibiotikaforbrug. Såvel samfundet som landmand og forbruger har interesse i en løsning af disse udfordringer, idet både miljø, samfundsøkonomi og svinekødets kvalitet påvirkes. Projektet fokuserer på netop disse problemstillinger, uddyber forskningschefen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afsluttes i 2013

Projektet omfatter en komplet pakke fra udvikling og karakterisering af Bacillus-stammerne over ”proof of concept”, først i simple reagensglas-systemer, efterfulgt af test og modelbeskrivelser i grisen udført af projektpartner ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, til tilpasning af stammen til produktion, produktlancering og udvikling af markedet.

Ved afslutningen af projektet i 2013 vil produktet være klar til markedsføring i USA samt til registreringsprocessen i Europa.