Abonnementsartikel

Videncenter for Landbrug har udviklet et undervisningsprogram, "Safety on the farm" for udenlandske medarbejdere i dansk landbrug

Udlændinge skal nu lære mere om arbejdsmiljø i landbruget

Fra nytår kan kan danske landmænd med udenlandske medarbejdere på internettet finde undervisningsmateriale om arbejdsmiljø målrettet udlændinge i dansk landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye interaktive e-læringsredskab "Safety on the farm" er udviklet af Videncentret for Landbrug og skal introducere de tusindvis af udlændinge, der arbejder i dansk landbrug til et sikkert arbejdsliv.

-  Vi vil skabe et bedre arbejdsmiljø og forhindre ulykker. Både de ulykker der betyder en hurtig hospitalsindlæggelsen og de skader der kommer efterhånden, som for eksempel slid af led og problemer med lungerne, siger Karin Strudsholm, Arbejdsmiljøkonsulent, Plan og Miljø, Videncentret for Landbrug.

"Safety on the farm" er støttet af Beskæftigelsesministeriet, der i det kommende årti sætter fokus på udenlandsk arbejdskraft på små virksomheder med en målsætning om at reducere antallet af arbejdsskader med 25 procent inden for ti år.

-  Arbejdsmiljø har meget med holdninger at gøre og der er stor forskel på holdninger alt efter om du kommer fra Ukraine, Estland eller Brasilien. Derfor er Safety on the farm udarbejdet med henblik på at påvirke holdningerne hos disse medarbejdere.

Sprogbarrieren er elimineret gennem oversættelse til deres modersmål, siger Karin Strudsholm.