Abonnementsartikel

Fødevareminister Henrik Høegh (V) fastslog i sin tale til deltagerne på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, at regeringen vil landbruget i fremtiden

Fødevareminister Henrik Høegh (V), mener, at landbruget har vundet en position som vækstmotor ved solid faglig argumentation.

- Signalet fra globaliseringsaftalen er klart: Landbruget anerkendes som en vækstmotor. Det danske samfund har brug for jer som en innovativ og positiv medspiller, sagde ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og han fastslog, at regeringen vil landbruget i fremtiden.

- Vi ser på Grøn Vækst igen. Vi prioriterer globaliseringsmidlerne. Vi vil fremme grøn energi, lød det fra fødevareministeren, efter at han havde berørt mange af de udfordringer, som han erkender, at dansk landbrug står over for.

Strukturudviklingen sparkes videre

Ministeren konstaterede, at vilkårene for landbruget er under hastig forandring.

- Jeg ved godt, at statistikkerne viser positive driftsresultater for 2010 og 2011, som også formanden sagde, men jeg ved også, at mange er hårdt ramt og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det sparker til strukturudviklingen mod færre og større bedrifter.

- Grovvarer, slagterier og mejerier ruster sig gennem investeringer både i Danmark og i udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På vej med økologivision

- Om man er traditionel planteavler eller økologisk mælkeproducent, skal man sikre sig en god bundlinje. Og her oplever jeg, at økologiske bedrifter er med på hele skalaen af bedriftstørrelser, sagde ministeren og fortalte videre, at han omkring årsskiftet lancerer en økologivision.

Her fortalte han, at både udfordringer og løsninger beskrives i form af konkrete initiativer i forhold til at nå fordoblingen af økologiarealet.

- Og det handler om alle led, sagde han.

Intensiv produktion giver udfordringer

- Vi har det seneste år set mange regnestykker, der på konkrete områder - især miljøområdet - tegner et billede af Danmark med mere belastende vilkår end i andre lande. Men det må også med i billedet, at vi i Danmark har en meget omfattende og intensiv landbrugsproduktion, hvilket giver nogle særlige udfordringer og forpligtelser, sagde Henrik Høegh og tilføjede, at det også er et særligt rammevilkår, at Danmark er et lille land omgivet af vand.

- Derfor har vi i Grøn Vækst 2.0 aftalt, at vi i samarbejde med jer vil lave en rammevilkårsanalyse, sagde han ti landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Analysen sammenligner vi landbrugets omkostninger og vilkår med konkurrenternes. Arbejdet er i gang, og resultaterne skal selvfølgelig bruges i vores politiske arbejde både nationalt og internationalt, sagde han.

Han mener, at analysen er helt central for, hvilken politik Danmark skal føre fremover.

Kritik har gjort indtryk

Ministeren konstaterede, at vandmiljøindsatsen i Grøn Vækst har fyldt meget i debatten.

- Som Michael Brockenhuus-Schack har redegjort for, går kritikken på beregningerne. Den går på virkemidlerne, og den går på manglende kompensation. Kritikken har gjort indtryk - i regeringen har vi lyttet til jeres saglige argumenter, sagde han.

Men debatten om Grøn Vækst har ifølge Henrik Høegh også haft betydning for landbruget, fordi emnet har sat dansk landbrug på dagsordenen overalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det gælder jeres betydning for lokale arbejdspladser. Det gælder jeres betydning for nationale arbejdspladser. Og det gælder jeres betydning for samfundsøkonomien, sagde han.

- Og lad mig slå helt fast: Vandrammedirektivets endelige implementering skal ske på en måde, så det fortsat er muligt at drive landbrug i hele Danmark. Inden vi går videre med at finde virkemidler til den resterende indsats på de 10.000 tons kvælstof, vil regeringen gennemføre en række supplerende analyser, lovede han.

- Vi ser på konsekvenserne for beskæftigelsen og udviklingsmulighederne i alle dele af Danmark. Vi undersøger, om nye virkemidler til at nå målet kan være eksempelvis etablering af minivådområder og stenrev. Vi ser på mulighederne for at kombinere miljø og energi.

- Når analyserne og dialogen er gennemført vil regeringen lægge en plan for den resterende kvælstofreduktion. Og jeg vil kæmpe for, at vi når de resterende mål med specifikke og målrettede midler uden generelt at "handicappe" alle arealer i landet, sagde han og lovede udtrykkeligt mere målrettede og præcise regler, som ikke unødigt hæmmer landmænds virkelyst.

EU-reform

Ministeren sagde, at han finder det afgørende, at landbruget bliver en del af løsningen på de nye udfordringer i forhold til miljø, klima og energi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og det skal også ske i EU’s landbrugspolitik. Vi skal blande os og sætte vores præg på forhandlingerne. Regeringen arbejder på langt sigt for at få afskaffet den direkte landbrugsstøtte, men vi må erkende, at det er op ad bakke.

- Derfor vil jeg som fødevareminister arbejde for, at dele af landbrugspolitikken kan omlægges, så den bliver et svar på de nye udfordringer, vi står over for.

- Landbrugsstøtten skal i højere grad bruges til offentlige goder som for eksempel miljø og klimatiltag. Kommissionens tanker om den fremtidige landbrugspolitik indeholder sådan set mange grønne ord. Men som jeg hører det, kan vi risikere, at nye miljø og klimatiltag reelt ikke bliver en del af en ny direkte støtte. Og man skal passe på, ikke at forveksle miljøindsatser med øget bureaukrati og mere kontrol. Det er ikke grønt, som jeg forstår det, sagde Henrik Høegh.

Han konstaterer, at kommissionens tanker også går i retning af en såkaldt fair fordeling af landbrugsstøtten mellem medlemsstaterne.

- Det bliver en central del af debatten. Så vi kan risikere en vis reduceret støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der bliver nogle meget, meget spændende forhandlinger under det danske formandskab i første halvdel af 2012, fastslog han.