Abonnementsartikel

Svinebestanden i Danmark er faldet med fem procent siden sidste år. 

Bestanden af svin er opgjort til 12 millioner den 1. oktober 2010, hvilket er et fald på 667.000 eller fem procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Både antallet af søer og antallet af smågrise og slagtesvin er faldet. Også i forhold til forrige tælling i juli er bestanden faldet fem procent, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den faktiske bestand af søer er på 1.048.000, hvilket er fem procent færre end på samme tidspunkt sidste år. Antallet af drægtige søer er faldet fem procent til 798.000, hvilket skyldes, at antallet af gylte er faldet seks procent til 190.000, mens antallet af andre drægtige søer er faldet knap fem procent til 608.000. Bestanden af sopolte er faldet knap ni procent til 213.000.

Der er 212.000 diegivende søer og 2.463.000 pattegrise, hvilket betyder, at der er seks procent færre diegivende søer og fire procent færre pattegrise i forhold til 1. oktober 2009. 

Antallet af smågrise er faldet syv procent til 5.115.000, og antallet af slagtesvin er faldet fire procent til 3.179.000.