Abonnementsartikel

Agri Nord retter en skarp kritik mod de nye vandplaner, som vil ramme det nordjysk landbrug hårdt

I forbindelse med offentliggørelsen af Miljøministeriets vandplaner for Limfjorden og Mariager Fjord tegner der sig et katastrofalt billede for landbruget i oplandet til de to fjorde. Det mener viceformand i Agri Nord, Carl Chr. Pedersen. Ifølge Agri Nord kan der komme tab for landmænd i fjordoplandet på op mod 200 millioner kroner årligt.

- Det er nu lysende klart, at der er tale om en sammenkædning af vandplanerne med gødningsloven, som forringer landbrugets vilkår så voldsomt, at der er tale om en tragedie, som vi ikke kan sidde overhørig, siger Carl Chr. Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Taget ved næsen

Vandplanerne er udmøntet sådan, at der ved offentliggørelsen af vandplanerne med den ene hånd bliver lovet fuld kompensation for tiltag, der forringer afvandingen. Samtidig bliver det voldsomme krav om ekstra efterafgrøder på 15-20 procent af arealet, der fremgår af vandplanerne, gennemført med den anden hånd ved hjælp af gødningsloven – uden kompensation.

- Vi har i Agri Nord beregnet, at krav om ekstra efterafgrøde i mange af disse områder medfører et årligt tab i størrelsesordenen 3.000-4.000 kroner pr. hektar. Det er så enorme tab, at de ikke under nogen omstændigheder kan bæres af den enkelte landmand, blot fordi han er så uheldig at bo i et opland til en fjord, siger chefkonsulent i Agri Nord Jørgen Evald Jensen.

Han pointerer samtidig, at kravene medfører et samlet tab for områdets landmænd på op imod 200 millioner kroner årligt. Oven i dette blev kortene med disse specifikke arealer på ca. 55.000 hektar først endelig offentliggjort den 12. oktober 2010.

Agri Nord vil presse regeringen og landbrugets egen organisation Landbrug & Fødevarer til at få ændret forholdene. - Vi hverken kan eller vil acceptere en afvikling af landbruget i Nordjylland, siger Carl Chr. Pedersen.