Abonnementsartikel

EU lægger op til, at medlemslandene selv kan afgøre, om de vil tillade GMO. Regeringen er positiv, men flertallet uden om regeringen mener, at forslaget er utilstrækkeligt.

Fødevareminister Henrik Høegh er taget til ministerrådsmøde i Bruxelles i dag, mandag, med en række spørgsmål, som han har lovet Folketinget at få et svar på.

Kommissionen lægger op til at ændre EU-lovgivningen, så de enkelte lande selv kan bestemme, om de vil forbyde, begrænse eller hindre dyrkning af GM-planter. Et eventuelt forbud kan gælde for dele af et medlemsland eller for hele landet, og det er møntet på bestemte eller alle GM-planter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Flertallet uden om regeringen er skeptiske over for forslaget. På Folketingets Europaudvalgs møde i fredags mente Enhedslistens Per Clausen, at det er bluff.

- Man bilder os ind, at vi kan få lov til at bestemme. I virkeligheden er det eneste, der sker, at nogle lande måske kan få lov til at gå hurtigere frem, sagde han.

Ikke for miljøets skyld

Kommissionen lægger op til, at medlemslandene ikke må bruge argumenter om risici for miljø eller sundheden for dyr og mennesker som begrundelse for at afvise dyrkning af GMO. Disse begrundelser er der taget højde for i EU’s generelle godkendelsesprocedure, som derved ville blive undermineret. 

Ifølge forslaget må et eventuelt forbud heller ikke begrundes med hensynet til at forhindre utilsigtet tilstedeværelse af GMO i andre produkter, idet EU’s regler i forvejen giver mulighed for at løse sådanne problemer gennem sameksistensregler.

Også DF er kritisk over for forslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan ikke forstå, at regeringen lægger op til, at argumenter om sundhed og miljø ikke kan bruges, siger Pia Adelsteen (DF).

Hun lægger vægt på, at der bør indføres et krav til alle medlemsstater om at indføre tiltag, der kan begrænse spredningen (sameksistensregler). Samtidig efterlyser hun en garanti for, at der vil blive indført en skærpet og bedre risikovurdering.

Høegh er positiv


Folketinget har tidligere i år vedtaget, at Danmark skal arbejde for nationale afgørelser vedrørende dyrkning GMO. 

Henrik Høegh er positiv over for forslaget. Samtidig erkender han, at der er en række punkter, som skal afklares, før Danmark kan tage stilling. Et af de vigtigste er kriterier for at sige nej. 

- Hvis forslaget bliver gennemført, vil der komme en national vurdering af, om det er en produktion, vi ønsker her i Danmark, siger Henrik Høegh til Maskinbladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen


- Måske er perspektivet også, at man kan være mere sikker på, at der er støtte og opbakning, så man kan afsætte sit produkt. Det er med til at gøre beslutningen nemmere for den enkelte landmand. Nu bliver det mere en politisk beslutning, siger Henrik Høegh.

Ikke restriktioner på handel og import

Forslaget berører ikke godkendelser til import af GMO’er til foder og fødevarebrug. Der lægges heller ikke op til restriktioner for den frie handel med frø. I øjeblikket dyrkes GMO ikke erhvervsmæssigt i Danmark. 

Området hører i øvrigt ind under miljøminister Karen Ellemann. Næste skridt i sagen bliver taget den 8. oktober, hvor hun skal have sit mandat i Folketingets europaudvalg, så hun er klædt på til EU’s ministerrådsmøde den 14. oktober. 

Fødevareministeriet planlægger en eksperthøring i slutningen af oktober om dyrkning af GM-afgrøder.