Abonnementsartikel

Selvom priserne på korn er steget hen over sommeren, kommer de danske planteavlere ifølge en netop offentliggjort prognose fra Videncentret for Landbrug ikke til at tjene penge de kommende to-tre år. 

Prognosen forudsiger, at driftsresultatet for planteavlerne i såvel 2010 som 2011 tegner til at blive omkring nul kroner og endnu ringere i 2012, hvor renten forventes at stige. 

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, gdårdejer Torben Hansen, udtrykker dog forsigtig glæde over prognoserne, for udsigterne så endnu værre ud i foråret. I både 2008 og 2009 var driftsresultaterne negative, så også set i det lys er der fremskridt. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce


- De stigende kornpriser og den lave rente har rettet lidt op på økonomien. Men den gennemsnitlige planteavler tjener ingen penge og må finde supplerende indtægter uden for bedriften, før der er balance i regnskabet, siger Torben Hansen og fortsætter: 

- Så selv om priserne på vores produkter er blevet bedre, kan vi bare ikke tåle flere økonomiske byrder, således som regeringen har lagt op til under overskriften Grøn Vækst, der betyder yderligere krav til efterafgrøder, endnu flere restriktioner på kvælstofanvendelsen med videre.

- Dansk planteproduktion er et af de reneste i verden, og vi har store muligheder for at bidrage til at få løst en række af de store udfordringer, samfundet står over for blandt andet på klima- og energiområdet, men det forudsætter, at vi bliver fri for de ekstra byrder, der er lagt op til i Grøn Vækst, slutter Torben Hansen.