Brørup Traktor og Maskincenter er blevet importør af Fan gylle-seperator, som blandt andet skal gøre strøning ved kvæg billigere og nemmere

Selv om det ikke lyder lækkert at lade kvæget ligge i sit eget lort, kan dyrevelfærden faktisk forbedres ved at bruge fiberdelen af gylle som strøelse. Det mener den danske importør af Fan gylle-seperator.

Indehaver af Brørup Traktor og Maskincenter, Svend Aage Jensen, fik ideen til at importere gyllesepareringsanlæg fra et besøg hos en landmand i Frankrig.

- Han fortalte, at hans dyr aldrig havde haft det så godt, siden han var begyndt at strø med tørstoffet fra gyllesepareringen, fortæller Svend Aage Jensen, som fik importaftalen med Fan på plads til 1. august.

Fan-separatoren kan håndtere både tykt og tyndt råmateriale - fra et tørstofindhold på 0,1 til 20 procent. Ud over strøning til kvæg kan separatoren også bruges som traditionelt af både svine- og minkavlere, der gerne vil sænke deres arealkrav.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Demonstration på din bedrift

Ifølge Svend Aage Jensen er en af de vigtigste fordele ved denne form for strøning, at man ikke er sårbar over for prisudsving på halm, sand eller savsmuld. Det eneste, der varierer, er prisen på strøm.

- Man undgår også støvgener, da materialet er fugtigt, når det strøs ud i sengebåsene. Desuden får man færre problemer med fluer, fordi fluelarverne har svært ved at overleve i tørstoffet, forklarer han.

Brørup Traktor og Maskincenter får i løbet af september et mobilt anlæg hjem, så det er muligt at se anlægget i aktion på sin egen bedrift.

- Vi kører ud og laver gratis demonstrationer ved landmænd, der gerne vil afprøve det, siger Svend Aage Jensen, der også løfter sløret for, at han tager separatoren med på Agromek i november.

Den blev vist på Agritechnica i 2009.