Det er vigtigt, at landmanden kender sine marginalomkostninger, mener to konsulenter fra Heden & Fjorden, der her giver gode råd om driftsøkonomi.

Landmanden skal kende sine indtægter og omkostninger på marginalniveau for at træffe effektive og sunde strategiske beslutninger, der er holdbare i længden. Det mener Jacob Rossen og Lars Poulsen, der begge er driftsøkonomer fra landboforeningen Heden & Fjorden.

- På nuværende tidspunkt er der foretaget rigtig mange årsrapport-afleveringer til landmænd. Her er der en klassisk opdeling mellem styk- og kapacitetsomkostninger herunder afskrivninger. Det er for nøgletallenes vedkommende vigtigt at gør sig klart, at ALLE omkostninger i produktionen er variable på langt sigt. Det gælder også afskrivninger og finansieringsomkostninger, forklarer de.

Konsulenterne gør opmærksom på problematikken i, at mange landmænd ved for lidt om marginalomkostninger.

- Hvis man spørger landmanden om, hvad omkostningerne er ved at producere et kg mælk eller et slagtesvin mere, så kommer der sjældent et svar. I andre brancher - eksempelvis møbelfabrikation -ved enhver producent, hvad deres marginalomkostninger er ved at producere en enhed mere eller mindre, og hvordan det vil påvirke årets resultat, siger Jacob Rossen og Lars Poulsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Alle omkostninger kan ændres

Denne viden vil føre til, at man kender konsekvensen af, at produktionen ændres, herunder øges eller reduceres. 

- Produktionen skal øges så længe indtjeningen ved den næste enhed overstiger omkostningerne ved at frembringe den. Denne lære er god nok. Men hvis det skal holde vand, så kræver det, at marginalindtjeningen er positiv. Har den været det ved investeringer i de seneste 10 år? Spørger konsulenterne retorisk.

- Under alle omstændigheder handler det om, at alle omkostninger kan ændres eller omstilles. Måske ikke i dag eller i morgen, men man kan tage stilling til, hvorvidt det er et tilfredsstillende sammensat produktionsapparat, man har nu.

Faste eller ikke faste?

- Det vil altså sige, at de, der i årsrapporten er defineret som ”faste omkostninger”, ikke er faste alligevel. De kan moduleres og ændres som følge af ændrede produktions- og afsætningsmetoder. 
 
Det kan udnyttes i strategisk sammenhæng, da man skal holde sig fra produktionsforme og -grene, der giver underskud på bundlinjen. 

- Tager landmanden aktivt stilling til disse ting, læst og vurderet ud fra årsrapporten? Spørger Jacob Rossen og Lars Poulsen, der endnu en gang slår fast, at det er vigtigt at kende sine indtægter og omkostninger på marginalniveau.