Abonnementsartikel

Ny analyse viser, at eksporten af smågrise til udlandet er stagneret. Det betyder flere grise bliver i landet og sendes på danske slagterier.

Der er i øjeblikket tendens til, at de danske grise bliver slagtet i Danmark frem for at blive kørt til Tyskland, men udviklingen kan vende endnu, advarer Videncenter for Svineproduktion. Det skriver Landbrug & Fødevarer.

Videncenter for Svineproduktion følger udviklingen i eksporten af smågrise tæt. En analyse viser, at de senere års stigning i eksporten af smågrise nu er ophørt, og eksporten er stagneret omkring 7 millioner grise på årsbasis. Siden eksporten begyndte at tage fart i 2001, har der over en periode ikke været nogen økonomisk gevinst for smågrisesælgerne ved at eksportere. Prisen på smågrisene har i gennemsnit været den samme, men med store udsving fra år til år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når smågrise alligevel eksporteres, skyldes det dels, at nogle smågriseproducenter går efter kortsigtede gevinster, dels manglende muligheder for at sælge smågrisene i Danmark, siger Finn K. Udesen, afdelingschef for Produktionsøkonomi og statistik hos Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.

Mangler stipladser

Den stagnerende eksport af levende svin betyder flere grise til de danske slagterier, men svinesektoren står over for en stor udfordring, da det er nødvendigt at øge antallet af nye slagtesvinestipladser i staldene, ellers vil eksporten af smågrise igen begynde at stige i takt med en stigende smågriseproduktion.

Hvis alle grise skulle produceres som slagtesvin i Danmark, mangler der cirka to millioner slagtesvinestipladser svarende til en investering på cirka syv milliarder kroner.

Konkurrencedygtige pris

Det hidtil største antal slagtesvin, der er produceret i Danmark, var 23,4 millioner stk. i 2004. Siden er produktionen af slagtesvin faldet til under 21 millioner stk. Produktionen af smågrise forventes at være over 28 millioner i 2010, hvilket er en stigning på cirka 4,6 millioner siden 2001.

Da afregningsprisen i Danmark nu lægger tæt op ad den tyske, er der dels ikke økonomi i at eksportere slagtesvin, dels vil smågriseprisen alt andet lige være mere konkurrencedygtig til den tyske pris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor forventes der fremover kun en eksport af de smågrise, der ikke er slagtesvinepladser til i Danmark. Antal slagtninger i Danmark vil derfor formentlig bliver større i 2010 end i 2009.