Abonnementsartikel

De rigtige vilkår skal være til stede, så rammerne for vores erhverv er optimale, fastslog viceformanden i L&F, Niels Jørgen Pedersen, ved åbningen af Landsskuet i Herning

Uden en aktiv primærproduktion - ingen eksport af viden og teknologi, mindede Niels Jørgen Pedersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer, om, da han i dag talte ved åbningen af Landsskuet i Herning.

- Vi ønsker og arbejder for et erhverv, der også har sin berettigelse i fremtiden. Men fremtiden afhænger af nutiden, og derfor er det centralt, at de rigtige vilkår er til stede, så rammerne for vores erhverv er optimale. Og det er afgørende, at de krav, der stilles til os, ikke forvrider vores konkurrenceevne. Vi er et erhverv, der er værd at satse på, sagde Niels Jørgen Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enorm eksport

- Vores primærerhverv er en forudsætning for den enorme eksport af viden og teknologi, der hvert år finder sted. Uden den eksport ville vores eksportindtægter falde markant, og det ville samtidig koste dyrt i mistede arbejdspladser.

- Uden primærlandbruget ville den eksport slet og ret ikke eksistere, sagde viceformanden, og bemærkede, at landbrugets andel af den samlede danske eksport er steget under den økonomiske krise.

- På den måde er landbruget med til at holde Danmark på ret køl, sagde Niels Jørgen Pedersen.