Abonnementsartikel

Brug af kønssorteret sæd betyder mere plads til at inseminere med kødracesæd. Der fås en bedre økonomi ved inseminering af en del af besætningen med kødracetyre.

 

En af de mest aktuelle kvægudstillinger på Landsskuet i år bliver fremvisningen af krydsningstyrekalve. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Raceforeningerne for Blåhvidt Kvæg, Limousine, Simmental og Charolais udstiller tyrekalve, som er knap et år gamle. Kalvene er alle født af malkekøer og har en kødracetyr som far. Der kommer fire kalve fra Blåhvidt, tre fra Limousine, tre fra Simmental, mens Charolais viser to kalve. Målet er, at vise det produkt, som mælkeproducenterne kan få ved at inseminere med sæd af kødracetyre.

Stigende interesse for krydsning

Produktionen af krydsningstyrekalve har været på retur i en periode i Danmark, men nu spores der igen stigende interesse for denne niche.

Raceforeningerne i Danmark har ansvaret for avlsarbejdet og for at udvælge insemineringstyrene. Foreningerne er derfor gået sammen om at vise typiske krydsningsdyr i forbindelse med den øvrige kvægudstilling på Landsskuet.

Livskraftige kalve og lavt foderforbrug

Det danske avlsarbejde med kødkvæg er baseret på et systematisk avlsprogram. Programmet betyder, at kommende avlstyre bliver afprøvet for kødproduktionsegenskaber på individprøvestationen i Ålestrup. De bedste af tyrene fra individprøvestationen bliver godkendt som ungtyre, hvorefter de afprøves for fødselsegenskaber. Derfor kan der via kvægavlsforeningen tilbydes sæd af tyre med gode egenskaber for både fødsel, livskraft, foderudnyttelse, tilvækst og slagteform.

Avlsstationen i Ålestrup er blandt de mest avancerede i verden. Derfor kan foderoptagelsen registreres præcist, så der kan beregnes et avlsværdital for fodereffektivitet. Kalvene med den bedste fodereffektivitet anvender tre FE mindre pr. kg tilvækst end de mindst effektive kalve.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Registreringen af fødselsforløb, kalvens livskraft og størrelse følger samme retningslinjer for kød- og malkeracetyre. Det betyder, at det er indberetningerne fra producenterne, der danner grundlaget for at beregne fødselsindekset.

Gode praktiske erfaringer

Flere mælkeproducenter har erfaringer med, at inseminering af en del af køerne i besætningen med sæd af kødkvægstyre giver et højere dækningsbidrag i kvægproduktionen. I Kvægbrugeres Fagmagasin nr. 5, udgivet af Landbrugsmedierne, er der flere eksempler på bedre økonomi ved inseminering af en del af besætningen med kødracetyre.

X-vik og Y-vik giver flere muligheder

Lanceringen af kønssorteret sæd, der giver kviekalve, betyder mere plads hos mælkeproducenterne til at inseminere med kødracesæd, da man kan nøjes med at inseminere de bedste og yngste hundyr med sæd af malkeracetyre for at sikre rekrutteringen af nye kvier til besætningen. De ringeste køer er således oplagte at inseminere med sæd af kødracetyre.

Udviklingen af kønssorteringen af sæd betyder, at der nu er kønssorteret kødracesæd til rådighed, som med 85 procent sandsynlighed giver tyrekalve. Det kan for nogle være endnu et argument for at forsøge at optimere økonomien ved at producere krydsningstyre i en del at besætningen.