Abonnementsartikel

Andelen af alle landbrugsbedrifter, der producerer mere gødning, end de må sprede på egen jord (ikke-harmoniske bedrifter), var på 11 pct. i 2009, hvilket er det sammesom året før

Der er en markant forskel på andelen af ikke-harmoniske bedrifter mellem de forskellige bedriftstyper. 55 procent af svinebedrifterne er ikke-harmoniske, mens det for kvægbedrifterne er 22 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Husdyrtætheden, der omhandler mængden af kvælstof i gødning fra husdyr i forhold til et areal, var 0,82 dyreenheder pr. hektar for alle bedrifter i 2009, hvilket er på samme niveau som året før.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Én dyreenhed svarer til 100 kg kvælstof i gødningen. Husdyrtætheden beregnes ved at sætte mængden af gødning i forhold til størrelsen af det areal, hvor gødningen må anvendes.