Abonnementsartikel

Skov- og Naturstyrelsen går nu i gang med en forundersøgelsen af mulighederne for at udsætte Europas største landdyr, den truede europæiske bison, i Almindingen på Bornholm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ender det med grønt lys, vil en stamme fra Polen blive sejlet til Bornholm, hvor de i første omgang vil være i et hegnet forsøgsområde, hvor bisonens adfærd og naturpåvirkning vil blive grundigt undersøgt, inden hegnet flyttes, og bisonerne lukkes ud i det fri.

Det er enkelt at lave hegn til bisonen, da der kun skal bruges tre kraftige strømførende tråde, som råvildt og harer nemt kan forcere, så de bevarer deres frie bevægelighed.

- Bisonen er en fantastisk naturlig entreprenør, der med sin tilstedeværelse vil øge biodiversiteten i Almindingen, som er Natura2000 område. Den prægtige græsæder spiser hovedsageligt græs og siv, som ikke er en del af råvildtets menu. Til gengæld spiser bisonen store mængder, hvorved den skaber lysåbninger i skoven, hvilket er en gave til biodiversiteten. At få en naturligt hjemmehørende art tilbage til dansk natur er en naturlig strategi, når biodiversitet og naturpleje skal gå hånd i hånd, siger miljøminister Karen Ellemann, der håber, at en stamme europæiske bisonokser på Østersø-øen også kan smitte positivt af på den bornholmske turisme.

Oprindelige aerter gør comeback

At få bisonen fritgående tilbage til Danmark vil være et dansk bidrag til bevarelsen af en globalt truet art. Bisonen er et ret sky dyr, der flygter, når de ser mennesker eller biler. På trods af sin størrelse er bisonen ikke et aggressivt dyr. Almindingen er landets femte største skovområde, og lever med sin størrelse og karakter op til de vilkår, som den europæiske bison kræver til et levested. Den europæiske bisonokse har været væk fra den danske natur siden jernalderen for godt 2500 år siden, da den blev jaget og udryddet af mennesker. Hvis forundersøgelsen giver grønt lys for artens comeback til Danmark, er det ikke den første oprindelige art, der vender tilbage til landet.

Bæveren er blevet genudsat i både Jylland og sidste efterår på Sjælland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I år 2003 blev der sat vilde heste ud på Langeland, oplyser Miljøministeriet.