På trods af at teknologien er ny, og malingen på den gule fronttank knapt nok er tør, så indledes den officielle afprøvning af den banebrydende miljøteknologi i løbet af få uger

Morten Toft, Biocover A/S, har i snart fire år arbejdet med et system, som kan reducere såvel emissionen af ammoniak som lugten fra slangeudlagt gylle.

SyreN, som systemet kaldes, blev onsdag den 7. april demonstreret for offentligheden hos Gamst Maskinstation. Teknisk består systemet af tre tanke i traktorens frontlift, doseringsenheder på gyllevognen samt styrersystemer i traktorens førerkabine. De tre tanke indeholder henholdsvis svovlsyre, jernsulfat og rent vand. Mens tankene til jernsulfat og vand er en integreret del af konstruktionen er tanken til svovlsyre en 1.000 liters palletank, som bæres på pallegafler.

Svovlsyren tilsættes gyllen for at mindske emissionen af ammoniak, mens tilsætning af jernsulfat mindsker lugtgenerne ved den udlagte gylle.

Kan blive revolutionerende 

Landbrugets tidligere førstemand, Peter Gæmelke, var ordstyrer ved en paneldebat ved demonstrationen, og i sin indledning kaldte den tidligere formand SyreN for banebrydende og fortsatte:

- Hvis lovgivningen kommer på plads, kan systemet blive en mega succes og en revolution inden for den måde, som vi driver landbrug på.

Testes i fire forsøg

Succesen for SyreN afhænger først og fremmes af, hvordan systemet rent politisk bliver rubriceret.

- Ved at tilsætte svovlsyre til gyllen umiddelbart før, den udlægges med slæbeslanger, reduceres emissionen af ammoniak med cirka 85 procent. Systemet er derfor fuldt på højde med nedfældning, og bør derfor også kunne ligestilles med nedfældning.

- Men det er os, der skal bevise systemets kvaliteter, og derfor laves der i løbet af foråret en forsøgsserie med to forsøg i græs og to forsøg i vinterhvede. Forsøgene udarbejdes i et samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og afdelingen for Planteproduktion på Landscentret, siger Morten Toft, BioCover A/S.

Resultatet af forsøgene forventes offentliggjort allerede til efteråret, og herefter tager miljøstyrelsen stilling til, om SyreN kan ligestilles med nedfældning. Fra foråret 2011 skal gylle på græsmarker nedfældes, og vender styrelsen tommelfingeren opad, kommer resultatet derfor nøjagtig tids nok til, at SyreN kan blive et alternativ til nedfældning.

Ud over den officielle afprøvning testes systemet også i fuldskala af Gamst Maskinstation, Skalmstrup Maskinstation og landmand Søren Kristensen ved Kibæk

Penge at spare

Udstyret til SyreN kan monteres på eksisterende gyllevogne, og dermed kan den store arbejdsbredde på slamgebommen bevares.

- Med den store arbejdsbredde reduceres struktur- og overkørselsskaderne i græsmarkerne. Samtidig bibeholdes gyllevognens kapacitet, og sammenlignet med nedfældning kræver slangeudlægning ikke nær den samme behov for trækkraft. Dermed kan forbruget af brændstof minimeres, og sammen med de øvrige fordele giver det SyreN et plus på 750 kr/ha i forhold til nedfældning af gylle på græs, siger Morten Toft.