Abonnementsartikel

Otte ud af 15 medarbejdere i Slagelse Maskinforretning A/S ejer en del af deres arbejdsplads, som er en alsidig maskinhandel med et særligt speciale i storballepressere

Slagelse Maskinforretning A/S ligger med facade til motorvejen og lige ved afkørslen i den syd-østlige udkant af byen.

Forretningen er New Holland-forhandler og en alsidig virksomhed, der ved tilfældighedernes spil er blevet specialist i salg og service af storballepressere fra den amerikanske Hesston-fabrik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi sælger mange storballepressere i forhold til vores størrelse, men vi har også et fornuftigt salg i mejetærskere, siger virksomhedens daglige leder, Peter Davidsen.

- Vi passer mellem 100 og 125 storballepressere over hele Sjælland, og vi har også solgt et par pressere til Sverige, fortæller han.

Han understreger dog kraftigt, at Slagelse Maskinforretning A/S også er gode til traktorer og mejetærskere. Storballepresserne er blot et speciale, hvor forretningen har oparbejdet en særlig ekspertise, som kan være svær at finde andre steder.

Ifølge Peter Davidsen kan der være mange opgaver med storballepressere, og derfor er det en fordel at besidde en særlig ekspertise, som det er tilfældet i Slagelse Maskinforretning.

- Ofte kan værkfører Torben Nielsen klare et problem ved at tale i telefon med kunden, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men ellers har virksomheden fem servicevogne kørende, som hurtigt kan være fremme.

Peter Davidsen fortæller, at storballepressere er et særligt fænomen i Danmark og Nordtyskland samt nogle få andre steder.

- På verdensplan produceres der kun omkring 1.800 – 1.900 storballepressere om året, mens der til sammenligning produceres 18.000 – 20.000 rundballe- og minibigballepressere, fortæller han.

Halm til varme

Peter Davidsen forklarer, at storballernes udbredelse i Danmark blandt andet skyldes kraftværkerne, som fyrer med storballer.

Når storballerne bruges som opvarmningskilde, giver det en afsætningsmulighed, som fører til investering i bigballepressere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har Peter Davidsen også forventninger om et fortsat godt salg af pressere, da Avedøreværket er ved at opføre et stort kraftværk netop baseret på halmopvarmning.

- Og her på Sjælland investeres der typisk også i en ballevogn, mens det er et næsten ukendt fænomen i Jylland, hvor ballerne samles direkte fra marken.

- Ballevognen er nærmest et krav her på Sjælland, siger Peter Davidsen.

Fiatagri

Slagelse Maskinforretning A/S blev grundlagt som Ringsted Traktorcenter i 1981 af Saxonia A/S i Ringsted. I 1987 flyttede virksomheden til Slagelse og fik ved samme lejlighed navnet Fiatagri Slagelse Ringsted.

I 1994 valgte en række medarbejdere i den Fiat-ejede virksomhed at overtage ejerskabet og føre forretningen videre som en medarbejderejet virksomhed under det nuværende navn, Slagelse Maskinforretning A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kunderne kender vores ejerforhold, og forretningen er fortsat under udvikling, og det er ikke mere end et par år siden, at den blev udvidet med en ny, stor hal, siger Peter Davidsen.

- Vi prøver hele tiden at følge med tiden, og vi vurderer hele tiden nye udviklingsmuligheder, for det er vigtigt i en tid med færre landbrug og stadigt større enheder, siger han og erkender, at det kan være svært at forudsige, hvordan verden ser ud om bare fem år.

- Men det er helt sikkert, at der stilles store krav til forhandlerne om at besidde opdateret viden. Og derfor står vi blandt andet stærkt med vores speciale i storballepressere, mener han.

Korpsånd

Peter Davidsen anser også den korpsånd, som er en konsekvens af medarbejdernes ejerskab, for at være en styrke i Slagelse Maskinforretning A/S.

Og han oplever ingen problemer med den lidt utraditionelle ejerform i branchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har dog kun været chef i et halvt års tid, idet han tiltrådte den 2. maj 2000. Han overtog jobbet efter Erik Vesterager, som havde trukket sig ud af virksomheden og som døde senere på sommeren.

Peter Davidsen er endnu ikke medejer, fordi han er hentet uden for virksomheden.

- Alligevel har jeg det sidste ord, siger han for at understrege, at der er en helt klar fordeling af kompetence i virksomheden.

- Vi har 100 procent klare spilleregler, og den eneste forskel, jeg mærker i forhold til mere traditionelt ejede virksomheder, er, at medarbejderne her i virksomheden altid er villige til at yde en utrolig stor ekstraindsats.

- Ingen piber, og medarbejderne tænker hele tiden i helhedens interesse. Jeg oplever en fantastisk korpsånd, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og han har ingen problemer med at være chef for otte ejere.

- Jeg oplever ikke, at de bruger ejerskabet til at sætte sig op imod mig

Stor indsats

Som et eksempel på den store indsats, der ydes af medarbejderne, nævner Peter Davidsen, at mange medarbejdere tager lange vagter.

- Ofte går de først hjem til midnat, og alligevel møder de igen næste morgen. Det er jeg imponeret over, siger han.

Peter Davidsen fremhæver også, at der er en meget lille udskiftning i medarbejderstaben.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og det er i øvrigt vigtigt for at bevare ekspertisen i virksomheden, siger han.

Specialet i storballepressere betyder også, at mange New Holland-forhandlere og -værksteder støtter sig til Slagelse Maskinforretning A/S.

- Vi har reservedelene liggende, og alle New Holland-forhandlere kan se i vores fælles system, hvor en given reservedel ligger.

- Trods edb-tidsalderen kan lagerchefen, Egon Larsen, ofte på stående fod sige om en reservedel er på lager. For eksempel fik vi forleden et brev fra en landmand på Færøerne. Han manglede en del til en gammel Fiat 700, og Egon kunne med det samme sige, at delen var på lager, fortæller Peter Davidsen.