Abonnementsartikel

Delsanering for PRRS kan planlægges, men naturen leger med på sin egen måde

"Det kan være meget godt med ideer, men naturen har altid vist sig at være den mest levedygtige".

Citatet er fra Hans Jørgen Lembourns fræsende satire fra 50-erne "Grev Frederik eller den bedste af alle verdener". Udtalelsen er lagt i munden på grevens farfar, grev Hector, der giver sønnesønnen nyttige leveråd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At naturen også kan være særdeles levedygtig i PRRS-sammenhæng, kan dyrlæge Thorkild Østergaard, Odder Dyreklinik, tale med om med basis i en ikke planlagt, men ikke desto mindre velgennemført PRRS-delsanering på gårde i Odders omegn.

Som en nysen

Thorkild Østergaard siger om virusinfektioner, at de grundlæggende har det med at udrydde sig selv. En snotforkølet person kan smitte godt og grundigt i en periode af forkølelsen, men på et tidspunkt ophører smitterisikoen, og forkølelsen går i sig selv.

- Det samme har vi set i forbindelse med PRRS på nogle gårde heromkring, siger Thorkild Østergaard.

Den konkrete smitte skete i december 1996 i to stalde á 300 søer med pattegrise.

Kredsløbet

Men selv om naturen i visse tilfælde kan råde, kan man med Thorkild Østergaards ord ikke nøjes med det, når man flytter dyr. Og det var just sagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kredsløbet udformede sig med køb af PRRS-negative polte på Sjælland. De blev indsat hver 14. dag i de to sostalde, hvorfra der siden blev flyttet dyr til en kontinuert ungsvinestald og til en stald med svin fra syv kg til 100 kg. Fra den kontinuerte ungsvinestald gik der dyr videre til to stalde med svin fra 35 kg til 100 kg.

Følgen var den forventede; at samtlige stalde i pyramiden var smittet i april 1997. Gennem hele 1998 var der uro. De negative polte blev smittet, der blev planlagt en ny poltestald, og alle blodprøver var positive.

Et næste spørgsmål gjaldt ny leverandør.

Månedlig leverance

I 1998 blev polteleverancen ændret til en gang om måneden. Soholdet blev stabilt, men der var stor dødelighed, omkring 10 pct., i smågrisestalden. Samtidig viste blodprøver af søerne dog, at de vel havde PRRS-antistoffer i sig, men ikke smittede.

- Vi fandt altså ud af, at når polte indsættes i månedshold, forbliver de negative for PRRS. Virus kommer i ro efter smittefasen, og smitten går ikke videre til pattegrisene. De to sostalde blev således saneret, og det samme blev slagtesvinestalden med svin fra syv kg til 100 kg. Det viste blodprøverne, påpeger Thorkild Østergaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forårsplan

Med et Kaj Munk-citat kom foråret så sagte i indeværende år i form af en fælles forårsplan med de tre aftagere. Den kontinuerte ungsvinestald blev tømt. Da den var tom i juni, blev den vasket og desinficeret, før virusfri grise blev indsat. Næste skridt var at indsætte de negative grise i rengjorte sektioner i de to stalde med slagtesvin fra 35 kg til 100 kg. Det skete i august, og for just en måned siden blev der taget kontrolblodprøver i disse bestande. Prøverne var negative.

Lev med PRRS

Med menneskelig snilde som hjælp havde naturen selv sørget for PRRS-saneringen. Thorkild Østergaards konklusion er, at sektionering nedsætter spredning af smitte, og hvis der ønskes smittespredning, er månedlig indsættelse for lidt. Det kan også lade sig gøre at sanere uden total tømning af staldsektioner, og ved sanering eller sektionering fjernes også andre smitstoffer, hvorfor der i det hele taget er en mærkbar sundhedsvirkning.

- Men PRRS som sådan må man leve med, siger Thorkild Østergaard med den afsluttende tilføjelse, at den er svær at styre.