Abonnementsartikel

Direktoratet for FødevareErhverv er begyndt at rette op på de kaotiske forhold, som skyldtes inkompetente medarbejder, datafejl og manglende planlægning

Medarbejdere uden faglig kvalitet, indviklede regler og bureaukratisk sagsbehandling. Direktoratet for FødevareErhverv, der administrerer arealtilskud til økologiske jordbrug, er blevet evalueret, og kritikken er hård.

MaskinBladet kunne i foråret 2000 afsløre de kaotiske forhold i direktoratet, hvis opgaver dengang blev varetaget af Plantedirektoratet og Strukturdirektoratet. Forholdene betød blandt andet, at økologiske landmænd ikke fik udbetalt arealtilskud, som de har krav på, til tiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Evalueringen peger på en lang række problemer i administrationen af de økologiske arealtilskud. Det er problemer i arbejdsgange, organisation, kompetencer, IT-understøttelsen, ledelse og reglerne for de økologiske ordninger. Flere af problemerne er indbyrdes meget afhængige ifølge den 89 sider lange rapport, som er udarbejdet af PLS Rambøll Management

- Vi har taget kritikken til efterretning, siger Steen Bonde, kontorchef i Miljø- og Økologikontoret, Direktoratet for FødevareErhverv.

Han ønsker ikke at kommentere rapportens kritik af direktoratet med henvisning til, at han kun har haft ansvaret for administrationen af økologitilskuddene siden efteråret 2000, altså efter, at de kaotiske forhold kom frem.

Venter stadig på tilskud

Men nogle økologiske landmænd venter stadig på deres arealtilskud.

Paul Holmbeck, direktør i Økologiens Hus, oplyser, at 76 landmænd endnu mangler at få udbetalt støtte, som de skulle have modtaget i 1999. Det drejer sig om godt 600 kroner pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er klart utilfredsstillende og med til at skabe utryghed blandt de økologiske landmænd- også, selvom det kun drejer sig om mindre beløb, siger Paul Holmbeck.

Direktoratet gjorde tilbage i 1998 ikke de økologiske landmænd opmærksom på, at de skulle genansøge om deres økologistøtte for de næste fem år, som reglerne foreskriver, hvis de skal have penge.

Men EU-Kommissionen har nu givet tilsagn om en dansk særordning, så tilskuddet nu er på vej til økologerne.

Økologiens Hus har blandt andet bidraget til evalueringen af direktoratet med at beskrive, hvordan landmænd oplever tilskudsordningen.

Paul Holmbeck peger blandt andet på, at de økologiske regler er indviklede, og de mange forskelige puljer er med til at gøre det svært for landmændene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Handlingsplan

Forbedring af den servicemæssige kvalitet skal have højeste prioritet, når problemer og løsningsforslag i Direktoratet for FødevareErhverv skal vurderes. De økologiske landmænd har en forventning om, at det rigtige tilskud udbetales til tiden, og det bør være fokuspunktet for administrationen, står der i rapporten fra PLS Rambøll.

Rapporten beskriver en række forslag til at forbedre de kritisable forhold i Direktoratet for FødevareErhverv. Mange af disse forslag indgår i en handlingsplan, der strækker sig over de næste par år. Handlingsplanen har til hensigt at forbedre forholdene i direktoratet.

Kontorchef Steen Bonde oplyser, at man er begyndt at forbedre servicen overfor landmændene.

- Den vejledende information, der sendes ud til landmændene, er blevet bedre og mere overskuelig. Samtidig har vi ansat en ekstra medarbejder til at klare de telefoniske henvendelser. Men vi skal fortsat arbejde videre med at stramme op på vores forbruger-service, siger Steen Bonde.

I det nye år vil der således ske en yderligere harmonisering af de forskellige ansøgninger, blandt andet med en fælles frist for indberetning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vil også arbejde på at gøre det muligt for landmænd at søge hektarstøtte via internet i nær fremtid, men foreløbig afventer vi nærmere retningslinier for digital signatur, siger Steen Bonde.

I forbindelse med evalueringen blev der nedsat en arbejdsgruppe. Samme arbejdsgruppe skal undersøge, hvordan reglerne for de økologiske støtteordninger kan gøres enklere.

- Mere vidtgående forenklinger vil kræve lovændringer og forudsætter derfor en politisk stillingtagen, siger Steen Bonde.

Tror på ledelsen

Rapporten fra PLS Rambøll kritiserer også medarbejdernes faglige kvalifikationer og den alt for ofte udskiftning blandt medarbejderne, der sker i direktoratet.

Steen Bonde oplyser, at man fremover vil se nærmere på efteruddannelse af medarbejderstaben, ligesom personalepleje også skal indføres i højere grad.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er min opfattelse, at lykkes det at fastholde de nuværende medarbejdere vil vi have en velkvalificeret medarbejdergruppe i økologisektionen, siger Steen Bonde.

Ledelsens rolle i forhold til planlægning og styring skal afklares. Hidtil har ledelsen manglet langsigtet planlægning, og det påvirker motivationen blandt medarbejderne negativt.

I Økologiens Hus tror man på, at handlingsplanen får en positiv virkning.

- Vi har tillid til den nye ledelse i direktoratet om, at der vil komme mere kvalificeret arbejdskraft. Der arbejdes nu på en forenkling af ordningen for omlægning til økologisk jordbrug, siger direktør Paul Holmbeck til MaskinBladet.