Abonnementsartikel

Æblerne i Ritt Bjerregaards æbleplantage må være mere end sædvanligt sure – så sure, at fruen selv går hen og bliver sur. For hvordan kan vi ellers beskrive den reaktion, som hun og hendes regering har i forhold til at kompensere danske kvægbrugere for konsekvenserne af de politiske beslutninger, der på EU-plan er taget omkring BSE? Beslutningen har i al fald intet med fornuft at gøre, men må beskrives som irrationel og følelsesmæssig.

Vi kan også roligt konstatere, at smilet står på hovedet hos landets kvægbrugere. De ser ganske nedtrykte ud – og det har de god grund til, for de skal tilsyneladende ene og næsten alene bære byrderne af de tab, som nu konstateres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Om det er mere eller mindre end 826 millioner kroner er for så vidt ret underordnet – for der er uanset de valgte forudsætninger for beregningerne tale om et anseeligt beløb, som vil trække strukturelle spor gennem hele det danske landbrugsland.

Og her er det, at Kresten Touborg og hans partifæller i SFs folketingsgruppe kommer ind. For de havde muligheden for at underkende regeringens beslutning om at sætte hælene i overfor en kompensation for BSE-omkostningerne – som andre EU-lande yder. Men hvad gjorde de? De bakkede op om regeringen, som dermed fik magt, som den havde agt.

Lad os lige se på et par andre forhold. EU-kommissærer, der forlader jobbet, får rundt regnet mange hundrede tusinder efter skat trillende ind på deres bankkonti i de første år. Man forstår, at det er mennesker med et behov, som skal dækkes, mens de står i køen af arbejdsløse.

En translatør med akademisk baggrund, der arbejder i EU-systemet og bor i fx Bruxelles, får en månedlig gage efter skat på tæt ved 60.000 kr.

Børnefamilier får broderparten af deres udgifter til daginstitution dækket, arbejdsløse får understøttelse, rygere får hospitalsophold, alkoholikere og narkomaner lapper samfundet også på, og trafikanter bliver såmænd også hjulpet, når de kommer galt af sted. Men hvorfor nu nævne det?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jo, det er såmænd fordi, at Ritt Ridefoged og Kresten Toulig begge har været ude i medierne med påstanden, at det er landmændenes egen skyld, at de er ramt af BSE. Det er den industrialiserede produktion, hvor der bliver brugt kød-/benmel til dyrene, som er årsagen til katastrofen. Men er det en rigtig påstand for så vidt angår de danske landmænd og masser af andre landmænd rundt i Europa?

Svaret er nej!

Dokumentationen for dette nej foreligger blandt andet i et åbent brev fra Landskontoret for Kvæg til Ritt Bjerregaard, hvori der i syv punkter er opremset eksempler på forholdsregler, som erhvervet selv har foreslået indført/gennemført for at mindske risikoen for BSE og andre biologiske konsekvenser. Dette brev har ministeren ikke nedladt sig til at svare på.

Desuden har landbruget aldrig hørt advarende toner om, at fodringen med kød-/benmel skulle være forbundet med risiko. Mon ikke den statslige forskning også har lavet forsøgsarbejde med kød-/benmel, og mon ikke Kresten Touborg har brugt kød-/benmel hjemme i sin svinebesætning?

Men hvis nu Ritt Bjerregaard og Kresten Touborg har ret i deres påstand om, at erhvervet er selvforskyldt i den nuværende krise, så bør der tages konsekvent fat om rygeres, alkoholikeres, narkomaners og trafikanters hospitalsophold. Disse mennesker har jo bevidst pådraget sig en risiko med deres gøren og laden - de må derfor ifølge Bjerregaards og Touborgs form for logik selv stå til ansvar for deres gerninger. Så vi bringer derfor i forslag, at disse patientgrupper fremover tilsendes en regning efter endt hospitalsophold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et helt andet faktum er, at afvisningen af at kompensere kvægbrugerne for konsekvenserne af BSE-foranstaltningerne er, at der bliver skubbet yderligere til strukturudviklingen. For de store og effektive producenter vil være bedre i stand til at klare sig igennem uden kompensation. Og svineproducenterne vil endnu en gang være i stand til at give kvægbrugerne baghjul i kampen om jorden, som er forudsætningen for en kvægproduktion.

Jo, Ritt Ridefoged og Kresten Toulig er et kønt makkerpar – det er bare ærgerligt, at de får smilet på vores læber til at stå på hovedet. Lad os håbe, at de stiller op til stormødet i Vejle for at få ren besked fra landmændene.