Abonnementsartikel

Virksomhedsordningen er i de fleste tilfælde en fordel frem for at danne et selskab

Det er sjældent skattemæssigt en fordel at danne et selskab for landbrug, og i de fleste tilfælde er det bedre at bruge virksomhedsordningen.

Begge steder betales 32 procent i skat, og denne sats nedsættes i følge finanslovsaftalen til 30 procent til næste år. Når der tages penge ud af selskabet eller virksomhedsordningen, betales der normalt det samme i skat eller stort set det samme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På nogle områder er virksomhedsordningen dog klart bedre end selskaber.

Dette gælder, når der - forhåbentlig kun lejlighedsvis - er underskud i virksomheden.

Når der er underskud

Underskud i en personlig virksomhed kan umiddelbart modregnes i indkomsten uden for virksomheden, herunder i ægtefælles løn.

Hvis der er foretaget opsparing i virksomhedsordningen, kan underskud modregnes i den tidligere foretagne opsparing, og den tidligere betalte virksomhedsskat kan tilbagebetales (carry back). På dette område er reglerne i virksomhedsordningen klart bedre, end når landbruget er organiseret i et selskab.

Der er nu forslag om nye regler i forbindelse med succession, hvor skatten sendes videre til næste generation, mod at man giver en gave til sin søn eller datter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opsparing måske mulig

Der bliver i følge et fremlagt lovforslag nu mulighed for, at man kan succedere i op-sparing i virksomhedsskatteloven.

Når disse ændringer gennemføres, må det forventes, at løsningerne i forbindelse med generationsskifte bliver bedre ved virksomhedsordningen end ved selskaber. Dette gælder både ved generationsskifte inden for og uden for familien.

I de tilfælde, hvor man i landbruget etablerer sameje, specielt hvis der indgår mere end to til tre medejere, vil det ofte være relevant at anvende selskaber som ramme for samejet.Man skal dog ikke forvente at kunne stifte selskab uden at stille kaution. Der er dog mulighed for at begrænse sin hæftelse over for kreditorer via et selskab.

Der er stor interesse for emnet selskaber i primærlandbruget, og det afspejlede sig i, at vi havde 56 deltagere på vores kursus om selskaber den 9. januar 2001.