Abonnementsartikel

Europaudvalget afviser at flytte udvalgsmøde på Christiansborg med fødevareministeren - og dermed bliver Ritt Bjerregaard væk fra stormødet i Vejle

Fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) betakker sig for at få en verbal spand gylle i hovedet på stormødet i Vejle den 26. januar.

Europaudvalget i folketinget giver hende en belejlig begrundelse for ikke at komme og redegøre for regeringens syn på BSE-foranstaltningerne. Hun skal nemlig deltage i europaudvalgets møde kl. 10 på Christiansborg og søge forhandlingsmandater til rådsmødet for EU"s landbrugsministre på mandag, hvor BSE står øverst på dagsordenen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, tilbød at udskyde stormødet en til halvanden time, hvis fødevareministeren ville komme. I det officielle program var hun tildelt 15 minutters taletid kl. 11.45-12.00.

Jens Kirk (V) opfordrede til at flytte mødet i europaudvalget frem til torsdag og senere blot til kl. 8 fredag morgen den 26. januar, så ministeren kunne deltage i landbrugets stormøde i Vejle.

Europaudvalgets formand, Claus Larsen-Jensen (S), afviste den opfordring. Han og andre medlemmer vil ikke ændre europaudvalgets mødetidspunkt af hensyn til private organisationer. Rundt omkring på Christiansborg frygter folketingsmedlemmer, at en sådan ændring kunne danne et uheldigt forbillede.

Møde frem for aktioner

- Fødevareministeren bør være til stede på stormødet og møde det erhverv, hun er minister for og lytte til den situation, landmændene er bragt i. Især kvægbønderne må se alt om en fælles EU-landbrugspolitik smuldre og dermed muligheden for en fair og lige konkurrence fortone sig endnu mere, erklærer Jens Kirk.

- Det er et møde, vi hellere vil arrangere end at have kvæg på gaden i Danmark, forklarer en opbragt Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det møde vil have en langt højere værdi, hvis Ritt Bjerregaard kommer, sagde Peter Gæmelke, mens han stadig håbede, at fødevareministeren dukkede op.

Af hensyn til landmændene med malkekvæg afviste han, at stormødet kunne udskydes mere end halvanden time:

- Vi har bevidst lagt mødet på tidspunkt, hvor flest mulige kunne nå hjemmefra om morgenen og nå hjem igen om eftermiddagen til malkningen.

Nul kompensation

Stormødet i Vejle er indkaldt af en række andre landbrugsorganisationer som protest mod Ritt Bjerregaards bastante afvisning af kravet om kompensation for tab og ekstra udgifter ved BSE-foranstaltningerne. Beløbet er inkl. indirekte omkostninger opgjort til 826 mio. kr. for det første halve år af 2001.

Fødevareminister Ritt Bjerregaard vil ikke give nogen som helst kompensation. Begrundelsen er, at BSE-krisen er en konsekvens af den måde, landbruget producerer på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er fodringen med kød- og benmel. Man kan ikke sige, at man ikke har et ansvar, fordi man ikke ved det. Man vælger selv sin produktionsform, både når det går godt, og man kan få billige proteiner og tjene gode penge, og når det går galt og ikke kan tjene så mange penge, siger Ritt Bjerregaard til MaskinBladet.

- Det er derfor erhvervets egen opgave at klare denne situation, erklærer Ritt Bjerregaard.

Derimod vil Ritt Bjerregaard forsøge at skaffe ca. 100 mio. kr. til forskning og udvikling, herunder konsekvenserne af at ændre de fundamentale vilkår i landbruget.

Efter lidt medieusikkerhed om SF"s holdning bakkede partiets folketingsgruppe op om Ritt Bjerregaards totale nej til kompensation. Dermed har regeringen flertal for nul kompensation.

Konkurrence på statskasser

Ligesom regeringen vil SF hellere angribe de nationale særordninger i andre EU-lande, som skaber en uholdbar konkurrenceforvridning. Kristen Touborg Jensen (SF) afviser tillige, at partiet vil sige ja til kompensation, hvis andre landes støtteordninger fortsætter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er imod at konkurrere på statskasser med skatteyderpenge, og der foretrækker vi, at man følger reglerne for det indre marked og sørger for, at man ikke laver ulovlig statstilskud. Ritt Bjerregaard skal bede kommissionen finde ud af, om de statstilskud er lovlige, siger Kristen Touborg Jensen forud for næste uges landbrugsministermøde.

SF støtter fødevareministerens forslag om 100 mio. kr. til udvikling og forskning, som i øvrigt ikke er forklaret detaljeret.

- Jeg opfatter hendes udmelding sådan, at det er den første spæde begyndelse til at få en omlægning af landbruget væk fra industrilandbruget, siger Kristen Touborg Jensen. Det betyder bl.a. et husdyrloft på 250 dyreenheder pr. bedrift.

- Vi er nødt til at tage mere hensyn til dyrevelfærd og naturgrundlaget. Vi er nødt til at tænke ligesom vore fædre uden at lave det til husmandsbrug. Vi har gjort et voldsomt indhug i vores naturgrundlag i de seneste 30 år.

- Den grundlæggende tankegang skal ændres, så man betragter dyr og mark som et levende projekt og ikke som en industri, siger Kristen Touborg Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kristen Touborg Jensen, der er medlem af både Dansk Familielandbrug og De Danske Landboforeninger, deltager i stormødet i Vejle fredag den 26. januar som menigt medlem. Han fraråder en skatteboykot: - Det er ikke klogt!

Åbenlys uretfærdighed

De borgerlige partier støtter kravet om kompensation, bl.a. Annie Lunde Hansen (CD).

- Danske kvægproducenter skal have kompensation på lige fod med deres konkurrenter i de andre EU-lande, for ellers ender de med at blive sparket ud af markedet. Jeg fatter ikke, at landbrugsministeren ikke kan se den åbenlyse uretfærdighed.

- Forslaget om 100 mio. til forskning i stedet er fuldstændig malplaceret. Der er overhovedet ikke behov for mere forskning lige nu, erklærer CD"s landbrugsordfører.

Statsministeren

De politiske vinde blæser generelt mod strammere natur- og miljøregulering af landbruget, som det fremgik af statsministerens nytårstale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det, der er sagt i nytårstalen, bliver nu fulgt op med de konkrete forhandlinger med landbruget og inden så længe partierne på initiativ af miljøministeren og fødevareministeren, siger statsminister Poul Nyrup Rasmussen til MaskinBladet.

- Der er ikke modstrid mellem et rentabelt landbrug i Danmark og f.eks. overdækkede tanke, så ammoniakfordampningen begrænses, tværtimod. Jeg tror, at det i løbet af nogle år vil vise sig at være en kolossal fordel for landbruget, at man også miljørigtigt er i forreste linie, herunder at vi begrænser ammoniakfordampningen, fortsætter Poul Nyrup Rasmussen.

Landbrugsloven

I et svar på et folketingsspørgsmål fra Inge Refshauge (udbryder fra Dansk Folkeparti) oplyser Ritt Bjerregaard, at hun i forbindelse med regeringens politiske drøftelser af Vandmiljøplan II overvejer at foreslå visse stramninger af reglerne i landbrugslovgivningen vedrørende svineproduktionsanlæg.

Det vakte så meget undren i Venstre, at partiets vandmiljøforhandlere opfordrede Ritt Bjerregaard til at deltage direkte i forhandlingerne, så man så at sige vidste, hvor man havde hende.

- Det er pudsigt, at Ritt Bjerregaard ikke deltager. Vi kan vente hvad som helst fra den side, siger Christian Mejdahl (V) og Mariann Fischer Boel (V).

Artiklen fortsætter efter annoncen

I øvrigt er mødet fredag om justeringer i vandmiljøplanen aflyst, så ordførere kan tage til Vejle.

- Beslutningerne bør tage udgangspunkt i. hvad miljø og lokalbefolkningen kan bære. Blandt kriterierne bør derfor være lokale tålegrænser over for ammoniak og nitrat, siger Martin Glerup (S).

- Landbruget opererer med en blind faktor, nemlig naturen. Derfor kan man ikke sætte lighedstegn. Størrelse i sig selv er ikke det samme som industri, protesterer Chr. Mejdahl.