Abonnementsartikel

Køers optagelse af foder stiger ikke i samme takt som mælkeydelsen, og det tærer på koens depoter

Malkning tre gange i døgnet giver en fremgang i ydelsen på cirka otte procent uden en tilsvarende større foderoptagelse. Men samtidig betyder tre malkninger, at køerne taber mere i vægt, særligt hvis køerne får foder med lav koncentration af energi.

Det viser et forsøg fra Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd samt Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøgskøerne var delt i to hold, som i de første otte uger efter kælvning blev malket henholdsvis to og tre gange om dagen. De to hold blev hver opdelt i yderligere to hold, som fik tildelt kraftfoder med henholdsvis lav og høj energikoncentration.

Energi giver mælk

Køerne, der fik foder med en høj koncentration af energi i form af 75 procent kraftfoder, havde en seks procent højere optagelse af foder målt i kg tørstof og 4,2 procent højere optagelse af nettoenergi end køer, der tildeles foder med en lav koncentration af energi i form af 25 procent kraftfoder.

Den høje koncentration af energi i foderrationen resulterede også i en højere ydelse. Køerne gav 40,2 kg mælk dagligt mod 34,1 kg fra de køer, som fik den lave energikoncentration.

Der kunne også konstateres forskelle i vægttab. I løbet af forsøgets første otte uger efter kælvning tabte køerne, der fik høj koncentration af energi, 56 kg mod et vægttab på 61 kg ved tildeling af lav energikoncentration.

Men køer, der blev malket tre gange om dagen, mistede 65 kg, mens køer, der blev malket to gange, kun mistede 53 kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskel på 18 kg

Opdelt på antallet af daglige malkninger, viste forsøget, at der med tildeling af lav koncentration af energi var 18 kg mindre sul på køerne, der blev malket tre gange om dagen sammenlignet med køerne, der blev malket to gange om dagen.

Ved tildeling af den høje koncentration af energi var forskellen på de to ko-grupper kun seks kg efter otte uger.

På baggrund af forsøgets resultat konkluderer forskerholdet bag forsøget, at optagelsen af foder er overvejende fysisk reguleret hos køer, der fodres med lav energikoncentration, mens foderoptagelsen hos køer, der fodres med høj energikoncentration, i højere grad reguleres af stofskiftefaktorer.

Ingen langtidseffekt

Efter otte ugers forsøg blev alle køerne kun malket to gange for at konstatere, om der var en langtidseffekt af at malke tre gange i døgnet i den tidlige laktation.

Det kunne ikke påvises, men til gengæld viste forsøget, at køerne, der havde fået den høje energikoncentration fortsatte med høj foderoptagelse og tilsvarende høj ydelse i forsøgets efterfølgende otte uger.