Abonnementsartikel

Husdyrproducenter overlader i stigende omfang håndteringen af gylle til maskinstationer, der har optimalt udstyr til nedfældningen

Mælkeproducent Leif Andersen, Færgegården ved Vesterbølle i Vesthimmerland, er en af de mange husdyrproducenter, der satser på at udnytte gyllens faktiske gødningsværdi.

I samarbejde med Vesterbølle Maskinstation ved Aalestrup har han opnået en større effekt af gyllen trods en mindre tildeling af gylle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skal vi opnå den høje gylleudnyttelse, må vi acceptere, at vore investeringer i gyllevogne er definitivt forældede, og overlade opgaven til maskinstationen, fastslår Leif Andersen.

Den årlige gylleproduktion fra hans 110 jerseykøer er cirka 2.000 tons, og gyllen har - bortset fra startgødningen til majs - fortrængt handelsgødningen fra gødningsplanen.

Markplanen består af 19 hektar græs, 23 hektar majs og 12 hektar helsæd.

Nyeste teknik

Om gyllesamarbejdet med maskinstationen fortæller Leif Andersen, at Vesterbølle Maskinstation har den nyeste teknik, og den har resulteret i en markant forbedret gylleudnyttelse.

- Med sortjordsnedfældningen i majs reducerede vi sidste vækstsæson gylletildelingen med 15 procent fra 70 til 60 tons pr. hektar. Trods den mindre mængde stod majsen perfekt med en jævn vækst over hele marken, siger Leif Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at effekten af nedfældning i sortjord skyldes, at gyllen placeres i strenge. Og tilsyneladende påvirker en efterfølgende pløjning ikke udnyttelsen.

Ikke dyrere

Leif Andersen mener, at det ikke er dyrere at lade maskinstationen nedfælde gyllen. Han anslår at han opnår en merværdi af sin kvæggylle ved nedfældning. Hertil kommer værdien af præcisionsarbejdet.

Maskinparken på Vesterbølle Maskinstation omfatter blandt andet en Samson-linje med slamsuger og gyllevogn, slæbeslangebom samt to nedfældere. Den ene er med dobbeltskær til græs og helsædsmarker med udlæg. Den anden er en sortjordsnedfælder.

Indehaveren af Vesterbølle Maskinstation, Jens Dalsgaard, er slet ikke i tvivl om, at udstyret får stigende betydning.

- For fem år siden diskuterede vi slæbeslanger i forhold til spredeplader, og vi begyndte at udbringe gylle i stedet for at udsprede den. Nu er vi nået dertil, at vi diskuterer hvilken type nedfælder, vi skal anvende til den specifikke opgave, konstaterer Jens Dalsgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samson udvikler

I Vandmiljøplanen stilles krav om en fortsat forbedret udnyttelse af gyllens kvælstof. Den målrettede indsats for at opfylde kravene har bl.a. givet travlhed på Samson Agros produktudviklingsafdeling.

På Samsons slamsugere og gyllevogne sikres doseringsnøjagtigheden via et kørselsafhængigt doseringssystem. En hjulføler registrerer fremkørselshastigheden, og en computer tilpasser gyllemængden til den indstillede dosering.