Abonnementsartikel

Dansk Landbrugs Realkreditfond, DLR, har oplevet et fald i antallet af tvangsauktioner over ejendomme, som selskabet har pant i

I 2000 blev der gennemført tvangsauktion over 46 ejendomme, hvori Dansk Landbrugs Realkreditfod, DLR, har pant. Det er et markant fald i forhold til året før, da det tilsvarende antal tvangsauktioner var oppe på 79.

DLR overtog kun 17 ejendomme i forbindelse med auktionerne mod mere end dobbelt så mange året før, da tallet nåede op på 38.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLR forklarer udviklingen med, at landbrugets indtjening har udviklet sig positivt i 2000, og selskabet har således kun lidt tab på 33 ejendomme i årets løb mod 57 tabsgivende ejendomme i 1999.

Ifølge DLR"s vurdering har den økonomiske fremgang inden for landbruget omfattet samtlige driftsgrene. Men det er naturligvis svinebrugene, som oplevede den største fremgang, fordi de foregående to år var direkte tabsgivende.

Ved udgangen af 2000 havde DLR 12 overtagne ejendomme mod 16 i 1999.

Fremgang i resultat

Tallene for tabsgivende ejendomme og tvangsauktioner kom frem i forbindelse med fremlæggelsen af DLR"s årsregnskab, som selskabets bestyrelse netop har godkendt.

En positiv kursregulering på 16,1 millioner kroner imod foregående års tab på 64,4 millioner kroner var med til at skabe fremgang i nettoresultatet efter skat fra 196,4 millioner til 207,9 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til gengæld faldt nettorente- og gebyrindtægterne fra 433,2 millioner kroner til 406,4 millioner kroner. Det er et fald, som DLR forklarer med nedgangen i konverteringsaktiviteterne.

Desuden oplevede DLR en mindre vækst i omkostningerne, som steg fra 109,1 millioner kroner til 110, 9 millioner kroner.