Abonnementsartikel

Ritt Bjerregaard mener, det er erhvervets egen opgave at klare BSE-udgifterne

- Vi fik ikke det, vi havde bedt om, nemlig reel ligestilling med andre europæiske landmænd, som vi i Vejle fik klar opbakning til at kræve. Det har vi fået en klar afvisning af.

- Det er stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan komme i en dialog om reel ligestilling, siger Peter Gæmelke efter mødet fredag med fødevareministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Videre har vi drøftet muligheder for eventuelt at få betalt nogle dele til omstilling, og det fortsætter vi med i næste uge, så på den del har vi haft en konstruktiv drøftelse, fortsætter Peter Gæmelke.

- I Danmark har vi den opfattelse, at det er erhvervets egen opgave at klare de udgifter, svarer fødevareminister Ritt Bjerregaard på spørgsmålet om, hvorvidt staten burde dække udgifterne til BSE-prøver.

Ritt Bjerregaard slår på, at forståelsen for den enkelte landmænd kommer til udtryk i tilbudet om 100 mio. kr. eller mere i støtte til omstilling.

Forhandler om 100 mio.

- Vi må desværre erkende, at vi bliver vist aldrig enige om beløbsstørrelsen, fordi det afvises så markant af regeringen at ligestille os. Men det betyder ikke, at vi ikke kan kigge på anvendelsen af de penge, der eventuelt kan komme til rådighed, siger Peter Gæmelke.

- Det er klart og tydeligt meldt ud, at regeringen har ingen agt at ligestille danske landmænd med vore kolleger i udlandet, istemmer Lennart Korsgaard Nielsen, Kødbranchens Fællesråd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lovlige BSE-støtteordninger

Peter Gæmelke vurderer, at de fleste BSE-støtteordninger i de øvrige EU-lande falder inden for reglerne om tilskud på det veterinære område til sygdomsbeskyttelse.

- Det synspunkt accepterede ministeren og erkendte, at det kunne hun ikke gøre noget ved. Vi bebrejdede, at det faldt ikke i tråd med det, hun sagde forud for ministerrådsmødet (29. januar, red.), siger Peter Gæmelke efter mødet.

- Vi føler, at vi har fået en folkelig opbakning. Der er en stor forståelse for, at landmænd skal have en fair behandling i forhold til deres europæiske kolleger, siger Peter Gæmelke. Han havde håbet, at det ville have fået regeringen til at vise en større imødekommenhed.

- I stort set alle andre lande får man betalt testomkostningerne, og efter vores opfattelse falder det ind under sygdomsforebyggende foranstaltninger.

- Vi har taget de nødvendige skridt i slagteprocessen til at sikre forbrugerne, så det med at teste og overvågning er mere for at skaffe sig et generelt overblik over landesituationen med hensyn til BSE, siger Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omkostningerne til destruktion og test af kød- og benmel falder også ind under programmet "at sikre en fremtidig sygdomsfri produktion", fortsætter Peter Gæmelke. Landbrugsraadets konklusion er, at danske landmænd stilles ringere end hovedparten af kollegerne i det øvrige EU.

Ingen statskroner uanset

- Regeringen har fortsat den opfattelse, at vi ikke kan kompensere den enkelte landmands udgifter, men jeg har også understreget, at der var 100 mio. kr. til fremadrettede aktiviteter.

- Det er muligt, det kan blive til et større beløb. Det afhænger af, hvordan man indretter ordningen. Der kan være tale om EU-medfinansiering, siger Ritt Bjerregaard.

Fødevareministeren afviser landbrugets krav om veterinære subsidier, som svarer til de lovlige støtteordninger i de øvrige EU-lande.

- Hvad de beslutter sig for i Tyskland, Spanien osv. blander vi os ikke i. Om nogle lande vil betale for testen i 1. kvartal, om andre lande vil betale hele testen, om nogen vil betale en tredjedel af testen, om nogen købe kød- og benmel, det kan vi selvfølgelig ikke blande os i, hvis det ikke er (ulovlig, red.) statsstøtte, siger Ritt Bjerregaard.

Fødevareministeren understreger, at hun på rådsmødet 29. januar fik en klar konklusion om, at ulovlige støtteordninger ikke accepteres og skal anmeldes.