Abonnementsartikel

Mistanke om nyt tilfælde af BSE i en økologisk ko fra en besætning i Viborg

En ny mistanke om kogalskab i en dansk ko er opstået, efter at Fødevaredirektoratet fik meddelelse torsdag fra Steins Laboratorium, Veterinærafdelingen i Ladelund om en positiv prøve.

Koen er normalslagtet og kommer fra en økologisk besætning på 65 malkekøer og 85 ungkreaturer i Tjele Kommune ved Viborg amt. Koen er fra marts 1996, og bedriften blev omstillet til økologi i 1999, oplyser veterinærchef Torben Kjeldsen, Fødevareregion Viborg, til MaskinBladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I givet fald vil det være det første BSE-tilfælde hos dels en normalslagtet, dels en økologisk ko. En tilsvarende mistanke fra den 29. januar om en anden normalslagtet ko blev afkræftet for nogle dage siden. Det var en falsk positiv.

Undersøgelsesresultatet betyder, at den besætning, som koen stammer fra er blevet lukket, og at der bliver foretaget yderligere undersøgelser på Statens Veterinære Serumlaboratorium

Resultatet af den første af to kontroltest foreligger tidligst mandag.

- Vi betragter det som en mulighed, at der igen kan være tale om en falsk positiv reaktion i testen, som det var tilfældet med prøven fra 29. januar, skriver veterinærdirektør Preben Willeberg i en pressemeddelelse.

Professor Lars Gjøl Christensen, Landbohøjskolen, opfordrer i et læserbrev i Aktuelt fredag til, at man ikke destruerer hele besætningen, når der konstateres BSE hos en enkelt ko.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er uhyre vigtigt at fortælle den danske befolkning, at BSE er en sygdom, som på ingen måde kan smitte fra et dyr til et andet og ej heller på nogen måde kan smitte fra levende dyr til mennesker, skriver Lars Gjøl Christensen.