Abonnementsartikel

Forsoning var et fremmedord på Danske Slagteriers delegeretmøde, hvor formanden og fødevareministeren gav hinanden ublid medfart - uden udsigt til dialog

- Jeg må spørge: Hvad er meningen?!

- Har I fuldstændig mistet jordforbindelsen og følingen med, hvad dansk landbrug står for og værdsættes for af kunder og forbrugere over hele verden?!

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og har I fuldstændig mistet følelsen med, hvilke forsknings- og udviklingsprojekter, vi har i gang? Nogle endda i et flot samarbejde med de statslige forksningsinstitutioner!

- Jeg vil gerne stille spørgsmålet: Hvem er det i realiteten, der har problemer med at leve op til de berettigede forventninger fra det omgivende samfund, spurgte Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier tidligt i sin beretning til de delegerede på det ordinære møde i Falconer Centret den 2. marts.

Formanden sendte også andre bredsider udover forsamlingen og fødevareminister Ritt Bjerregaard, der var bænket fem meter foran talerstolen. Og den indtog hun straks, da debatten om beretningen blev åbnet.

Urigtige påstande

- Jeg havde egentlig planlagt et indlæg, der kunne pege fremad på nye muligheder for fødevaresektoren. Lidt i forlængelse af mit indlæg sidste år, sagde Ritt Bjerregaard til en start.

Men det var så som så med hendes gode råd til branchen - og landbruget som sådan, for ministerens tale blev i stedet brugt til at gendrive de udsagn, som Claudi Lassen havde fremlagt i sin beretning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var lidt svært at genkende den formand med samme navn, der talte sidste år. Det var besynderligt at høre, hvordan tingene blev trukket væk fra virkeligheden. Hvordan formanden opfandt problemer, hvor ministeriet og han hidtil har været enige, sagde ministeren, inden hun remsede en række forhold op.

Et af disse forhold, hvor knivene virkelig er hvæssede mellem erhverv og ministerium, er omkring håndteringen af eksportstøtte og -garantier, hvor direktoratet for FødevareErhverv i de seneste uger har været i mediernes søgelys.

Herom sagde Ritt Bjerregaard blandt andet:

- Formanden talte også om bureaukrati og administrativt bøvl. Virkeligheden er, at de er et produkt af landbrugets bundløse krav om tilskud, tilskud og tilskud.

Ikke behov for undskyldninger

- Af de mere besynderlige ting var, at jeg skulle være utilfreds med, at noget af debatten om udbetalingen af eksportstøtte foregår offentligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var dog en mærkeværdig påstand, lød det fra en fattet Ritt Bjerregaard.

Hun understregede, at der ikke fra hendes side var betænkeligheder ved en offentlig debat, men at fødevareministeriet ikke har midler til at kommunikationsfirma til opgaven.

- Jeg har ikke behov for at give undskyldninger for rodet i eksportstøttekontoret i direktoratet for FødevareErhverv. Det blev konstateret, at der ikke var styr på tingene, og det er blevet besluttet, at der skal ryddes op. Det arbejde er direktør Arent Josefsen, der tiltrådte den 1. april sidste år, i fuld gang med.

Fødevareministeren fremhævede også, at denne plan er drøftet med erhvervet og udmeldt allerede i juni 2000.

- Den plan har holdt indtil nu, og den skal normalisere situationen ved udgangen af året, mente ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun pegede også på, at en del af problemerne har deres årsag i ansøgninger om støtte på 10 kr. eller derunder.

- Men det har vi sat en stopper for med et gebyr på 200 kr. Men det er vel unødvendigt at nævne, at landbruget var mod ordningen, fremhævede Ritt Bjerregaard.

Ny, hård kurs

- Som alle ved, skal sagerne være dokumenterede, før der udbetales eksportstøtte. Ellers går regningen til de danske skatteborgere, fortsatte fødevareministeren.

På den baggrund pegede hun på, at der efter ministeriets mening har været alt for mange sager, hvori dokumentationen har haltet.

- I den slags sager har vi været alt for langmodige. Mange sager, hvor firmaerne ikke har fremlagt dokumentationen eller i øvrigt ikke lever op til reglerne, burde være afgjort meget hurtigt og med et afslag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ikke ministeriets opgave at være støttepædagog eller at servicere erhvervet, så sagernes afgørelse unødigt forsinkes. Ministeriets opgave er ganske kontant at kontrollere og så få afgjort sagerne. Har du dokumentation, så kan du få. Har du den ikke, så må du gå, lød det helt poetisk fra ministeren. Men det var ikke poetisk ment:

- Den regel har jeg indskærpet over for direktoratet, og det agter jeg at holde øje med, at det administrerer efter.

Befolkningens forståelse

Et andet stridspunkt mellem fødevareministeren og landbruget har været kompensation for de betragtelige omkostninger, som bekæmpelsen af BSE har medført

- Claudi Lassen bryder sig ikke om solidariske ideer, lød det fra Ritt Bjerregaard, da hun kommenterede landbrugets afvisning af, at svineproducenterne efter hendes mening bør give kvægbrugerne en økonomisk håndsrækning som af BSE-problemerne.

- Det ville have været en bedre løsning, der ville være større forståelse for i befolkningen end endnu et skatteborgerfinansieret tilskud til et erhverv, der allerede nu beslaglægger halvdelen af EU"s budget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det ville have været en løsning, der kunne have løftet fødevaresektorens image, mente Ritt Bjerregaard.

Helt skudt over målet

- Vi plejer at sige tingene direkte, og det har vi gjort i dag. Normalt kan jeg også godt lide det på den måde, så vi undgår udenomssnak og på vores møder drøfter tingene på basis af analyser, som vores ansatte forudgående har lavet, svarede Bent Claudi Lassen.

- Men jeg må sige, at der ikke er hold i alle de forhold, du fremhævede som værende mine postulater, fortsatte formanden.

- Således er det helt skudt over målet, når du siger, at vi fremsætter bundløse krav om tilskud. Tværtimod bør du vide, at det er vores politik, at tilskuddene skal væk på sigt, når det kan ske på en måde, så vi fortsat kan forblive på vores ejendomme.

- Jeg mener ikke, at du kan bebrejde mig, at jeg i dag i dette forum prøver at skabe en vis balance i debatten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en fælles opgave at genskabe forbrugernes tillid til fødevarerne, og det er rigtigt, at vi har problemer, som skal løses. Det vil jeg gerne give tilsagn om at medvirke til, lød det imødekommende fra Bent Claudi Lassen.