Abonnementsartikel

En meget stor majoritet af NNF-medlemmerne har stemt nej til forslaget om en ny overenskomst med Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger

En ulykke kommer sjældent alene, og nu tyder alt på, at de danske svineproducenter bliver mødt med problemer fra mange sider. Truslen om mund- og klovesyge førte til en kort lukning af eksporten af kød til Japan, indtil det negative resultat af testen af koen fra Lemvig forelå. Oveni dette kortvarige problem må medlemmerne af Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger konstatere, at et stort flertal af de 15.000 medlemmer af Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) har sagt nej til forslaget om en ny overenskomst.

Helt præcist stemte 81,22 pct. nej til forslaget til ny overenskomst, mens arbejdsgiverne stemte ja, skriver NNF på sin hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forslaget indeholdt ellers pæne lønstigninger og flere generelle forbedringer set i forhold til de øvrige overenskomster indgået denne vinter, fortsætter NNF.

Ikke entydigt

Ifølge formanden for Landbrugsgruppen i NNF, Mogens Hjorth, er der mange grunde til medlemmernes nej til forslaget.

- Det er absolut ikke entydigt, siger han. Et hovedkrav om 4-årige overenskomster uden konfliktret er for langt uanset, at forslaget indeholder en 100 procent taktregulering, som midtvejs vil samle en eventuel lønglidning i samfundet op.

- Der er også utilfredshed med teknologiaftalen på slagtegangen, og man ønsker også, at andre områder med en rivende teknologisk udvikling omfattes.

- Mange slagteriarbejdere er usikre på, om deres løn udhules samtidig med, at der indføres ny teknologi, der fører til lavere bemanding og øgede krav til kvalifikationer hos den enkelte medarbejder, udtaler Mogens Hjorth.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han konstaterer også, at der fra begyndelsen var mange odds mod aftalen - ikke mindst som følge af de strukturrationaliseringer, der er sket inden for slagteribranchen.

Søger en løsning

Efter det kontante nej skal der findes en løsning, fortsætter NNF.

- Medlemmerne har talt ved en demokratisk afstemning, som selvsagt skal respekteres, udtager Mogens Hjorth.

- Vi vil sætte os sammen med repræsentanter for Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger i et forsøg på at finde en løsning, helst inden 2. konfliktvarsel træder i kraft, siger formanden.

Hvis det ikke lykkes parterne at finde et forslag til løsning, der kan sendes ud til afstemning, kan en konflikt træde i kraft allerede på lørdag den 10. marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Allerede i dag den 5. marts har forligsmanden indkaldt til et møde, og et møde mellem de to overenskomstparter finder sted i aften.