Abonnementsartikel

Regeringens fødevarepolitiske redegørelse modtages positivt af landbruget

Landbrugsraadet med Peter Gæmelke i spidsen ser generelt positivt på regeringens fødevarepolitiske redegørelse, som fødevareminister Ritt Bjerregaard fremlagde tirsdag den 21. februar.

Redegørelsen indeholder en handlingsplan med otte målsætninger, som har meget stort sammenfald med den fødevarepolitik, som landbruget vedtog i foråret 2000.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landbrugets fødevarepolitik prioriterer også fødevaresikkerhed, ernæring, spisekvalitet, dyrevelfærd og bæredygtighed højt. Vi er ligeledes enige med regeringen om, at dansk landbrug og fødevareindustri skal udvikles gennem en indsats, der er målrettet mod at udvikle kvalitetsprodukter og mod at sikre en høj fødevaresikkerhed, siger Peter Gæmelke, Landbrugsraadets præsident.

Han udtrykker også tilfredshed med, at regeringen lægger vægt på den internationale dimension, på områder som fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd.

Åben debat

Regeringens redegørelse omtaler en række fødevarepolitiske dilemmaer, blandt andet om dyrevelfærd kontra fødevaresikkerhed og om ernæring kontra smagskvalitet.

Peter Gæmelke er enig med regeringen i, at det er nødvendigt med en åben og offentlig debat om disse dilemmaer.

- Det er vigtig for fremtidens produktion af fødevarer, at den lever op til kravene til sikkerhed, sundhed og kvalitet. Det er samtidig vigtigt, at landbruget kan udvikle sig i takt med det øvrige samfund strukturelt og teknologisk, men naturligvis under hensyntagen til dyrenes velfærd, miljøet og det øvrige samfund, siger Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han hæfter sig også ved, at fødevareministeren forholder sig til problemet omkring forbrugernes manglende vilje til at betale en merpris for fødevarer af en særlig kvalitet, der dermed presser fødevaresektoren til primært at konkurrere på prisen.

Unuanceret kritik

Regeringen anerkender i redegørelsen landbrugets samfundsmæssige betydning, blandt andet ved indtjening af udenlandsk valuta. Landbruget og agroindustrien står for 25 pct. af den samlede danske eksport.

Peter Gæmelke peger dog også på negative sider i redegørelsen fra fødevareministeriet, som han mener kritiserer erhvervet unuanceret.

- Tonen i redegørelsen er uacceptabelt kritisk over for det moderne landbrug og fødevareindustrien. I landbruget gør vi i samarbejde med myndighederne et stort arbejde for at leve op til borgernes ønsker til landbrugets rolle som naturforvalter og samtidig at sikre sunde og velsmagende fødevarer til forbrugerne, siger Peter Gæmelke.