Abonnementsartikel

Hanegal Landbrug har siden 1991 haft økologiske søer og slagtesvin på friland uden at kastrere smågrise og sætte ring i søernes tryner

Det økologiske landbrug Hanegal anker over, at fødevareminister Ritt Bjerregaard for nylig udtalte i DR Rapporten, at der ikke på nuværende tidspunkt er nogen, der er indstillet på at opfylde de krav englænderne stiller.

- Hanegal Landbrug har siden 1991 haft økologiske søer og slagtesvin på friland. I de 10 år er der aldrig hverken kastreret smågrise eller sat ring i trynen på søerne, siger Fie Graugaard, der driver landbruget sammen med Ulrich Kern-Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ønsker at imødekomme dyrenes naturlige behov bedst muligt - både fysiologisk og adfærdsmæssigt. Udgangspunktet har været at lære dyrenes væsen at kende og derefter indrette produktionssystemet efter det, siger hun.

Fie Graugaard siger, at en so med ring i trynen først og fremmest bliver forhindret i at rode i jorden, hvilket er et grundlæggende element i den naturlige fødesøgnings-adfærd. Desuden mener hun, at soen bliver forhindret i en væsentlig del af den naturlige yngelpleje-adfærd, som består i, at soen nusser og masserer smågrisene med trynen.

- Brug af trynering er derfor i klar modstrid med vores målsætning om bedst mulig dyrevelfærd, siger hun.

Hyppig flytning

Af hensyn til jorden og miljøet flyttes grisene regelmæssigt til nye marker, og hyppig flytning af hytter, fodertrug og vandtrug sikrer ifølge Fie Graugaard en jævn fordeling af gødningen. Denne praksis skulle også forebygge problemer med parasitter.

På Hanegal opfattes kastration uden bedøvelse som et smertefuldt indgreb, der kan undgås, hvis produktionssystemet indrettes efter det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har erfaret, at det er nødvendigt at adskille de ukastrerede hangrise fra hungrisene, inden de bliver kønsmodne og at det er nødvendigt at lade dem vokse op i separate folde på marken.

Denne produktionsform kræver flere arbejdstimer, men det er et valg, vi har taget for at optimere dyrevelfærden.

I tilknytning til Hanegal Landbrug har Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen etableret slagteriet Hanegal Økologisk Kød A/S, der også slagter grise fra andre økologiske landmænd i Jylland.

- Fra foråret 2000 er der indgået aftaler med flere af leverandørerne om at undlade ring i trynen på søerne og kastration af hangrise, og vi er interesserede i aftaler med nye landmænd, som kan opfylde disse krav. Det er Hanegal Økologisk Køds målsætning, at alle økologiske slagtesvin skal undgå kastrering, og at alle økologiske søer skal være fri for ring i trynen.