Abonnementsartikel

I de tre første år med obligatorisk 10-års kontrol af gyllebeholdere er der kontrolleret mere end 15.000 gyllebeholdere, hvoraf kun 60 procent var uden anmærkninger

Alle kontrolrapporter fra de cirka 50 autoriserede kontrollanter, der siden 1998 har kontrolleret 15.500 gyllebeholdere med mere end 10 år på bagen, registreres hos ordningens sekretariat på Teknolgisk Institut.

Det giver et komplet overblik over de danske gyllebeholderes tilstand, og på årsmødet i Landsudvalget for Bygninger og Maskiner, gennemgik kontrolordningens sekretær, civilingeniør Arne Damgaard Jensen, Teknologisk Institut, den nuværende status.

Artiklen fortsætter efter annoncen

60 procent af alle de kontrollerede beholdere har ikke givet anledning til bemærkninger. 40 procent af beholderne fik bemærkninger om at foretage vedligehold, reparation, forstærkning eller andre foranstaltninger med hensyn til styrke og tæthed.

Kun 84 beholdere er på grund af deres tilstand taget ud af drift.

Problemerne

Arne Damgaard Jensen gennemgik på Landsudvalgets årsmøde bemærkningerne til de beholdere, der blev kontrolleret i 2000.

På beholdere med udvendigt spændte kabler var et eller flere af kablerne under terræn i 10 procent af tilfældene rustet over og sprunget. Det har vist sig, at der er stor forskel for de forskellige fabrikater, og problemet ses desuden på selv nyere beholdere fra årene 1988-1990. Der er dog ikke sket uheld med denne beholdertype.

I 2000 er en betonelementbeholder med kabler fra 1978 brudt sammen som følge af skjulte fejl, der ikke kunne konstateres ved eftersynet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I beskedent omfang er der konstateret utætheder mellem de lodrette vægge og beholdernes bund samt ved lodrette sammenføjninger af elementer, men der har ifølge Arne Damgaard Jensen været tale om en beskeden udsivning i alle tilfælde.

Mange gamle beholdere fra før 1987 er opført med et spjæld mellem fortanken og selve gyllebeholderen. Anordningen har ikke siden været tilladt, og desuden skal alle ældre spjæld være udskiftet til spjæld af rustfrit stål. Eftersynet har afsløret, at mange spjæld endnu ikke er af rustfrit stål, og at der er brugt ikke rustfrie bolte til montering af rustfrie spjæld.

Gode beholdere af bloksten

Blokstensbeholdere er generelt i god stand, men enkelte (0,8 procent) har dog været i så dårlig stand, at de skal tages ud af drift. Mange blokstensbeholdere skal dog repareres og forstærkes, men næsten 40 procent af denne type beholdere er gået igennem kontrollen uden anmærkninger.

Arne Damgaard Jensen tilføjer dog, at mange blokstensbeholdere antageligt er taget ud af drift i stedet for at blive kontrolleret.

Stålbeholdere har i en del tilfælde problemer med rust, og reparationer er en forholdsvis kostbar affære, siger Arne Damgaard Jensen. Desuden konstaterer han, at forholdsvis mange beholdere er indstillet til at udgå af driften efter kontrollen. Det drejer sig om 3,5 procent af stålbeholderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godt træ

Mellem 1970 og 1975 blev der opført en del træbeholdere, og de 25-30 beholdere, som fortsat anvendes, har det ifølge kontrollen ganske godt med hensyn til træet. Problemet er, at beholdernes spændbånd ofte er rustne, og derfor skal udskiftes.

I løbet af 2001 venter Arne Damgaard Jensen, at der yderligere kontrolleres 1.800 beholdere, som er opført i 1991 samt de resterende 200 ældre beholdere, som endnu ikke er kontrolleret.

Han fortalte desuden, at ordningen om beholderkontrol skal revideres i løbet af 2001 på basis af de hidtidige erfaringer.

Desuden skal alle kontrollanter efteruddannes, selvom stikprøver har vist, at der ikke forekommer væsentlige fejl i de autoriserede kontrollanters rapporter. Det har dog vist sig, at forskellige kontrollanter har haft forskellige bagatelgrænser, og derfor er instrukserne allerede præciseret og ændret i et vist omfang.