Abonnementsartikel

Familien Brambilla hører til blandt de absolut store producenter - og nu satser de med én af deres bedrifter på tidens økologiske trend

En kort introduktion til familien Brambilla omfatter Dansk Jersey, amerikansk Holstein-Frisian, en mindre intensiv svineproduktion og udlejning af jagt. Og seneste skud på stammen er en satsning på omlægning af familiens ene kvægbrug med Dansk Jersey til økologisk produktion og fremstilling af ost på eget gårdmejeri.

Vi befinder os lidt sydøst for den italienske storby Milano, som ligger i den nordlige del af Podalen. Området er kendt for en intensiv landbrugsproduktion på basis af en særdeles frugtbar jord i kombination med et varmt klima. Eneste mangelvare kan være vand, men den side af sagen kan klares med vanding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Carlo, Diego og Michele Brambilla har fire gårde med et samlet jordtilliggende på i alt 600 hektar, hvoraf de 100 hektar er skov med fortrinsvis popler. På hver gård er der en besætning med malkekvæg, og på den ene af gårdene er der desuden 200 søer med opfedning af slagtesvin. I alt er der 800 malkekøer plus opdræt, mens tyrekalvene bliver solgt til viderefedning 10 dage gamle.

Dansk Jersey i mere end 10 år

Carlo Brambilla er overordnet ansvarlig for mælkeproduktionen, idet der er ansat en fodermester på hver af gårdene til at tage det daglige ansvar og sørge for pasningen.

- Vi har 20 ansatte, og hertil kommer, at mine to brødre tager sig af den overordnede styring af marken og administrationen, forklarer Carlo Brambilla.

De 800 køer er fordelt på 450 Holstein Frisian og 350 Jersey, og der bliver drevet renavl med begge racer.

- I slutningen af 1980"erne købte vi 40 jerseykvier i Danmark, og i 1990 købte vi yderligere knap 200 til vores nye løsdriftsstald, fortsætter Carlo Brambilla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden for investeringen i Dansk Jersey var et ønske om at få en mere koncentreret mælk, som kunne give en noget bedre pris end den tynde HF-mælk, som ikke altid opfylder kravene til produktion af ost på grund af for lavt indhold af protein.

I stedet for at blande jerseykøerne med de sortbrogede valgte familien Brambilla at holde besætningerne adskilte, så fodringen kunne optimeres.

- Desuden er det svært at overskue meget mere end 200 køer, og det er baggrunden for, at vi har valgt at have fire besætninger frem for en eller to store, siger Carlo Brambilla.

- Vi har også erfaret, at der er færre problemer med jerseykøerne end de sortbrogede, og vi bruger mindre medicin til jersey"erne, fremhæver han.

Træt af mælkeafregning

Det meste af mælken bliver solgt til Kraft Foods, der laver ost i store mængder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kraft købte vores lokale mejeri, som vi har leveret til i mange år, forklarer Carlo Brambilla. Og da leverancen af mælk sker på basis af etårige kontrakter, var der ikke anden mulighed end at følge med. Kontrakterne kan dog opsiges med tre måneders varsel – normalt til udgangen af et kalenderår.

- Siden har andre mejerier også vist interesse for vores mælk, men vi har ikke kunnet opnå en bedre pris, end den Kraft Foods betaler.

- Her i Italien er det sådan, at der er en meget stor efterspørgsel på mælk, men basisprisen på mælk bliver bestemt efter aftale mellem mejerierne og landbrugsorganisationerne, og det er især mejerierne, som får lov at sætte dagsordenen, lyder det fra en indigneret Carlo Brambilla.

Han havde meget hellere set, at mælken kunne udbydes på en børs, hvor mejerierne kunne byde på den.

I øvrigt bliver prisen på mælk justeret efter dens indhold af fedt og protein, og dens hygiejniske kvalitet bliver også inddraget i afregningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har også mulighed for at forhandle med mejeriet om at få en lidt højere pris end standardprisen. Men det er ikke meget, vi kan opnå i merbetaling, siger Carlo Brambilla.

- Efter min mening har hverken Mussolini eller Fidel Castro været mere diktatoriske end det her, siger han.

Det er derfor heller ikke underligt, at brødrene ser sig om efter alternativer.

Økologi fra årsskiftet

Med indgangen til 2001 er den ene af besætningerne med 120 jerseykøer omlagt til økologisk produktion af mælk til et nyopført gårdmejeri.

- Vi mener, at det kan blive en god niche, som i vores øjne ser lovende ud, siger Carlo Brambilla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Økologi er en voksende trend, og det er bedre selv at lave økoost end at sælge mælken til et mejeri. Hvis vi kun får et økotillæg på 20 pct., kan det ikke løbe rundt. Vi skal have mindst 40 pct., før forretningen er god, mener han.

På gårdmejeriet skal der produceres en lokal, traditionel ostetype med navnet Stracchino. Osten lagrer kun i 20 dage, hvorefter den sælges.

Til den økologiske besætning bliver der avlet ærter, som ensileres.

Majs, græs og lucerne

Køerne er på stald hele året i alle fire besætninger, og fodringen er baseret på en TMR-blanding, som består af ensilage fremstillet af majs, græs og lucerne.

- Majsen bliver snittet med en selvkørende New Holland snitter, som ikke knuser kernerne så meget som andre snittere, mener Carla Brambilla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Majsen høster vi med en stub på 80 cm, fordi vi på den måde undgår at få det dårligste af planterne med. Indholdet af fibre bliver også lavere, og det betyder noget, når vi skal håndtere gyllen, forklarer Carlo Brambilla.

Ved at efterlade en så høj stub kommer majsensilagen til at bestå af en tredjedel kolbe med kerner, og tørstofprocenten kommer også til at være et pænt stykke over 30 pct.

Opbevaringen af ensilagen fra de de tre afgrøder sker i 10 store siloer, og udfodringen sker med en selvkørende og –læssende fuldfodervogn. Det er den samme vogn, som bliver benyttet i alle fire besætninger.

Foruden ensilagen af egen avl indgår der kraftfoder i TMR-blandingen, og i kraftfoderet er der iblandet vitaminer og mineraler.

Mest US-tyre i avlen

Umiddelbart skulle man tro, at Carlo Brambilla købte sin sæd til jerseyerne i Danmark. Men det gør han kun, når han vil have noget sæd efter toptyren Fyn Lemvig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi køber stort set al vores tyresæd fra amerikanske tyre af amerikanske firmaer, og det fungerer fint, siger Carlo Brambilla.

I sit avlsarbejde går han efter mælkens sammensætning. Det vil sige fedt- og proteinprocent, celler og dermed mastitisresistens.

- Men kvaliteten af yvere samt ben og klove er også væsentlig. Men type og størrelse betyder ikke noget for os, mener han.

Masser af vildt

Beliggenheden af den ene af gårdene nær floden Adda og de 100 hektar skov med popler er en oplagt mulighed for at drive jagt, og denne niche bliver også udnyttet af Brambilla brødrene.

- Vi har hjorte, fasaner, ænder og gæs som de væsentligste arter at drive jagt på, forklarer Carlo Brambilla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gæssene kommer trækkene fra Skandinavien, mens fasanerne opdrættes med henblik på jagten.

Udlejningen af jagten sker hovedsageligt til lokale jægere, der kan og vil betale prisen for den eksklusive jagt.