Abonnementsartikel

De 446 hektar planteavl under Trinderup Gods bliver drevet med plov, kraftig stubharve og direkte såmaskine

To mand og to nye Case IH Magnum MX 270 skal klare markarbejdet på Trinderup Gods, hvorunder Thostrup Hovgaard og Mosegården også hører. I alt drejer det sig om 450 hektar, der er i omdrift, og en væsentlig del af produktionen i marken bliver brugt til at fodre kyllinger med.

- Derfor driver vi på med vinterhvede af en sort, som kan give en pæn proteinprocent, forklarer Peter Skov, der er driftsleder for marken på de tre gårde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I efteråret 2000 blev der således sået 200 hektar med vinterhvede, og hertil kom 70 hektar med vinterbyg, som er nødvendig for også at få vinterraps ind i sædskiftet.

- Vi såede også 56 hektar med vinterrug, som vi forhåbentlig kan sælge til brød, men ellers bliver det solgt til foderbrug, fortsætter Peter Skov.

Udover de nævnte afgrøder sås der i foråret 2001 vårbyg på 80 hektar og 44 hektar ligger brak.

Møg på vinterhveden

De mange tons hvede og andet foder, der bliver brugt til den store produktion af slagtekyllinger afstedkommer også en betydelig produktion af kyllingemøg.

- I alt bliver det til cirka 1.400 tons pr. år, som vi spreder med vores to RKM-spredere med en afstand mellem køresporene på 12 meter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har eksperimenteret med en afstand på 24 meter, men det giver for uens spredning og dermed striber i afgrøden, som så giver for lidt, fortæller Peter Skov.

Der bliver spredt fem tons pr. hektar, og hver ton indeholder 26 kg kvælstof, syv kg fosfor og 18 kg kalium.

Med denne sammensætning er det ikke nødvendigt at anvende PK-gødning, og derfor kan det resterende behov for kvælstof klares med en flydende N-gødning.

- Det startede vi med for fire år siden, siger Peter Skov.

Privat rådgiver

Peter Skov laver gødningsplan i Næsgaard Mark, og til at hjælpe sig har han en privat planteavlsrådgiver, Ole Dalum, som tidligere har arbejdet som markelev for Peter Skov, da han var underforvalter på Vemmetofte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg mener også, at han er langt billigere end landboforeningens konsulent, også selvom landboforeningens konsulent får tilskud, siger Peter Skov. Han er også af den opfattelse, at det er for kompliceret at arbejde sammen med landboforeningen.

Kyllingemøget bliver normalt kørt ud på vintersæden i februar på frossen jord, eller jord der er tør nok til at bære traktor og møgspreder.

- Men allerede om efteråret bruger vi energi på at sørge for, at vinterbyggen ikke kommer til at lide af manganmangel.

- Så den sprøjter vi fire gange i efteråret med mangansulfat.

Gøder op til to gange

Til sæsonen 1997 blev der købt en Lindus trailersprøjte med en tankkapacitet på 7.000 liter, og den blev udstyret med en bom, så den også kan anvendes til flydende gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dyserne er monteret med 25 cm afstand, sådan at vi kan bruge sprøjten optimalt både til pesticider og flydende gødning, forklarer Peter Skov.

Med den tætte placering af dyserne bliver fordelingen af den flydende gødning god, og ved normalt sprøjtearbejde bliver der anvendt en dyseafstand på 50 cm.

- Jeg er glad for, at vi er gået over til flydende gødning, ikke mindst fordi vi nu får gødningen anbragt præcist, hvor den skal være, siger han.

Men de første par år var det også billigere at anvende den flydende gødning.

- Men nu tror jeg, at det stort set er samme pris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til at opbevare den flydende gødning er der indkøbt to brugte tanke på hver 50 tons, og det er nok til at rumme gårdens forbrug af N-25 m. svovl, som den anvendte gødning hedder.

- Vi kører gødning ud en eller to gange afhængig af afgrøde og vækstforhold. Men da vi tildeler kyllingemøget tidligt, skal vi ikke komme for tidligt med den sidste N-gødning.

- Hvis vi er for tidlig ude, kan vi risikere gejl vækst og lejesæd. Derfor venter vi gerne hen til slutningen af april med den sidste gødning, understreger Peter Skov.

Om foråret bliver vinterbyggen tildelt endnu en gang mangansulfat for at forebygge manganmangel.

Stor kapacitet

Lindus sprøjten har bogiemontering, og ved brug af pesticider bliver der anvendt Teejet lowdrift dyser, så forbruget af vand er nede på 70 liter pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kører med 7,8 km pr. time, og det giver en stor kapacitet ved traditionelt sprøjtearbejde, siger Peter Skov.

Når der bliver kørt flydende gødning ud, er fremkørselshastigheden oppe på 12 km pr. time.

- Mængden i liter pr. hektar er så bestemt af den N-mængde, afgrøden skal tildeles. Der er 25 kg N pr. 100 liter, og så er det nemt at regne ud, hvor stor mængde, der skal udbringes pr. hektar, mener Peter Skov.

Pløjer og pakker

Når der skal pløjes og sås, bliver traktorerne rigtigt spændt for. De to Magnum MX 270 er nu ganske nye, idet de kom til Trinderup Gods i december 2000.

- Men vi har store forventninger til, at de kan klare den belastning, vi udsætter dem for, lyder det fra Peter Skov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og der er tale om belastning, idet traktorerne i forbindelse med såarbejdet bliver forsynet med en Dalbo pakker i HE-VA frontliften.

- Men jeg ville gerne have haft en endnu tungere pakker, siger Peter Skov.

Såmaskinen er en fire meter Väderstad, som kører direkte på den pløjede jord, og hvis det er efter raps, bliver den anvendt efter stubharvning med 5,20 meter Köckerling harve.

- Den harve er jeg meget glad for. Med de påmonterede tænder skærer den fuldt igennem, og der sker en god opblanding af den snittede halm.

Hvor halmen er snittet efter korn, bliver der også stubharvet, mens de øvrige marker bare pløjes uden forudgående stubharvning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dog anvender vi stubharven i et 20 meter bredt bælte rundt om i kanten af alle marker for at fremprovokere spiring af gold hejre og andet ukrudt, forklarer Peter Skov.

Pløjningen foregår med en fire- og en femfuret Lemken vendeplov, som kører med en furebredde på 21 tommer i en en dybde på 25-30 cm.

Høje dæk

De to nye Magnum traktorer er udstyret med Klebér Topker dæk i størrelsen 650/85-38, og der er tvillingmontering – også med Topker dæk.

- De har en diameter på 2,05 meter, og kan køre med et fantastisk lavt lufttryk, hvilket giver en virkelig god trækkraft og lille hjulslip, siger Peter Skov.

På forhjulene er der også tvillingmonteret med Topker dæk i størrelsen 600/70-28.

I standardudgaven bliver bredden på vej 2,70 meter, og med tvillingemontering kommer bredden op på 4,35 meter.

- Det er en lille smule mere end såmaskinen, men volder os ikke problemer. Det gør det derimod at køre med Terradæk, som giver en vold i marken, hvor den ikke trykker, fortæller Peter Skov.