Abonnementsartikel

Svend Auken vil forbedre befolkningens adgang til naturen og land- og skovbrug og håber på, at det kan ske med frivillige, lokale aftaler.

Sidste år satte miljøminister Svend Auken spørgsmålstegn ved de eksisterende regler for adgang til naturen – i år har han nedsat et udvalg.

Hovedopgaven for udvalget bliver at tage stilling til, om der er behov for at ændre de regler i naturbeskyttelsesloven, der har betydning for befolkningens adgang til skov og åbent land. Svend Auken lægger ikke skjul på, at adgangsreglerne skal liberaliseres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Baggrunden er, at jeg finder det af stor betydning, at befolkningens adgang til naturen forbedres, udtaler Svend Auken i en pressemeddelelse ved udvalgets nedsættelse.

Ny betænkning på vej

Chefkonsulent i Forbrugerrådet, Benedicte Federspiel, som er udpeget til formand i udvalget, afviser, at resultatet af arbejdet er givet på forhånd.

- Vi er sat til at undersøge, om der er behov for at ændre adgangsreglerne til det åbne land og den private og offentlige skov. Men vi er også blevet bedt om at kigge på adgangsregler i andre lande og endelig foreslå en forenkling af reglerne i naturbeskyttelsesloven.

- I dag er loven meget svær at gennemskue, fortæller Benedicte Federspiel.

Umiddelbart har konsulenten i Forbrugerrådet ikke noget fagligt forhold til natur eller naturforvaltning. Hun mener, at det er på grund af mangeårige erfaringer, som mødeleder i mange forskellige sammenhænge, at Svend Auken har bedt netop hende indtage formandsposten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget består derudover af repræsentanter for ministerier, kommuner, amter og grønne organisationer samt land- og skovbruget.

To møder hidtil

- Foreløbig har vi holdt to møder i udvalget. Det ene forgik i marken, hvor vi var ude og se på de faktisk forhold. Jeg tror, mange af os blev overrasket over, hvor vanskeligt det er at vide, hvad man må og ikke må ude i naturen - og hvorfor det egentligt er sådan, beretter Benedicte Federspiel og fortsætter:

- I modsætning til de øvrige udvalgsmedlemmer, der ligger inde med viden om forholdene, kan jeg tillade mig at stille de dumme spørgsmål, og jeg tror faktisk, det kan være ganske givtigt i vores arbejde.

Formanden understreger, at arbejdet foregår i en god tone, og at knivene ikke er hentet frem. Udvalgsarbejdet afsluttes i det tidlige efterår, hvor udvalget vil præsentere en ny betænkning.

Frivillige aftaler

Jordbrugserhvervene og dermed jordbesidderne er i udvalget repræsenteret ved henholdsvis godsejer Henrik Ahlefeldt-Laurvig fra Dansk Skovforening og Henrik Høegh fra landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skovforeningen ser frem til, at adgangsudvalget vil afklare friluftslivets behov.

- Skovbruget har en klar interesse i at give danskerne gode naturoplevelser, og vi er overbevist om, at behovene bedst opfyldes gennem lokale aftaler frem for generelle lovændringer, siger Henrik Ahlefeldt-Laurvig, som både har land- og skovbrug nær Horsens.

Henrik Høegh forventer også, at man ved frivillige, lokale aftale kan efterleve de reelle behov, der er for at øge adgangen til naturen.

- Jeg tror, at mange af problemerne kan løses ved at lave en mere overskuelig lovning og en nemmere skiltning. Man kan ikke forvente, at befolkningen kan finde rundt i de mange, forskellige skilte og symboler, siger Henrik Høegh og slutter:

- De er vigtigt at understrege, at vi ikke er stemt for, at adgangen til naturen liberaliseres ved lovning.