Abonnementsartikel

Landets skovejere får nu af Dansk Skovforening tilbudt en tabsforsikring i forbindelse med stormfald

Orkanen i 1999 viste med al tydelighed, at danske skovejere har manglet muligheden for at forsikre sig økonomisk mod stormfald. Den mulighed får de nu.

I tolvte time, inden fristen for at tilmelde sig statens stormfaldsordning udløber den 1. maj 2001, tilbyder Dansk Skovforening nu en alternativ forsikring til samtlige skovejere – også ikke medlemmer af Skovforeningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grad af frivillighed

Efter orkanen tilbyder staten at støtte en del af udgifterne til etablering af ny, robust skov. Betingelser er stramme, idet skovejeren både skal tegne en basisforsikring og etablere såkaldt robust skov med megen løv og hjemmehørende arter efter stormfald for at få støtte til merudgifterne ved genplantning af de stormramte arealer.

- Basisforsikringen er i sig selv ikke noget at råbe hurra for, og vi er glade for, at den ikke er blevet påtvunget alle skovejere.

- Basisforsikringen udbetaler kun 7.750 kr./ha ved stormfald. Dels er den dyr, dels er stormfald på en ejendom ikke ensbetydende med, at forsikringen kommer til udbetaling. Den eneste fordel er, at den giver adgang til støtteordningen, siger afdelingsleder Hans Hedegaard fra Dansk Skovforening og fortsætter:

- Det primære formål med statens ordning er jo at etablere robuste skove. Formålet med Skovforeningens forsikring er derimod at dække skovejerens økonomiske tab ved stormfald.

- Et væsentligt spørgsmål for den enkelte skovejer er derfor, om han stoler på, at nuværende regler og støtteordninger bevares fremover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dernæst skal han tage stilling til, hvor meget frivillighed han vil have med i sin forsikring.

Alt kan forsikres

Ifølge Hans Hedegaard bliver Skovforeningens tilbud meget fleksibelt, idet man både kan tiltræde ordningen, når man har lyst og vælge forskellige grader af selvrisiko, og så gælder tegningen kun for et år ad gangen.

- Vi tilbyder ordningen til alle skovejere – altså også ikke medlemmer af Dansk Skovforening. Det bliver dog dyrere for ikke-medlemmer at deltage.

- Ordningen er af administrative og økonomiske grunde tilrettelagt som en puljeordning. Det betyder, at der ved siden af præmien, som betales til forsikringsselskabet, skal betales et lille beløb, som går til at etablere en pulje til dækning af små stormfald og den første andel af større stormfald.

- Puljen administreres af os, og priserne for ikke-medlemmers obligatoriske tilknytning til puljen er ikke endeligt fastlagt endnu, forklarer Hans Hedegaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klar om få uger

Dansk Skovforening vil i løbet af de kommende uger kunne præsentere det endelig tilbud til skovejerne. De allersidste forhandlinger med forsikringsselskabet mangler, og det er vigtigt at kunne præsentere tilbudet inden den 1. maj, så skovejerne har et reelt beslutningsgrundlag ved valg af model.

- Vi er blevet beskyldt for at underminere statens stormfaldsordning. Det er grov misforståelse, mener Hans Hedegaard.

- Statens ordning er som helhed en stor gevinst for de danske skove, især de stormramte. Vi har ikke nogen interesse i, at ordningen ikke bliver brugt. Men for os er det vigtigt at kunne give skovejerne en valgmulighed, understreger Hans Hedegaard.

Frist til 1. maj 2001

Skove, der ikke blev ramt af stormfald i 1999 og 2000, skal tegne basisforsikring senest den 1. maj 2001 for at blive omfattet af statens stormfaldsordning i fremtiden.

Stormramte skove skal tegne forsikringen i forbindelse med tilskudsøgningen senest den 31. august 2001.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skovejeren får ikke mulighed for senere tilmelding. Skovforeningens forsikring kan man derimod vælge og fravælge, når man ønsker det. Men forsikring dækker selvsagt først efter, den er tegnet.