Abonnementsartikel

Ophævelse af udstykningskrav sikrer flertal for ny byggelov

Et stort flertal i Folketinget vedtager i nær fremtid en lempelse i byggeloven, der gør det lettere at bygge en aftægts- eller medhjælperbolig.

SF og Enhedslisten bryder sig ikke om forslaget til en ny byggelov, som by- og boligminister Lotte Bundsgaard (S) har fremsat. Hun sikrer sig et flertal med de borgerlige partier ved at indføje, at landbrugsejendomme undtages fra kravet om udstykning, når der opføres en ny bolig på landbrugsbedriften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lovændringen giver ingen ret til at opføre et forkarlhus, men en administrativ blokering og skatteomkostning fjernes. I øvrigt stemmer samtlige partier for denne lempelse, som landinspektørforeningen står fadder til.

Venter flere boliger

Gyda Kongsted (V) forventer, at der nu bliver opført flere boliger på landet, men hun kan ikke love det.

- Det kan ikke være rimeligt, at man ikke kan bygge en aftægtsbolig eller en medhjælperbolig på landet. Alene det, at udstykningskravet er væk, er et skridt på vejen, siger Gyda Kongsted.

Thomas Adelskov (S) understreger, at ideen er at lette sagsbehandlingen, ikke at der i sig selv skal opføres flere boliger i landzone.