Abonnementsartikel

Eksportsubsidierne er allerede sænket så meget, at en fuldstændig afskaffelse kun vil føre til marginale prisstigninger på verdensmarkedet, siger OECD

Eksportstøtte er en grundpille i EU"s landbrugspolitik. Ifølge OECD står EU for 90 pct. af verdens eksportsubsidier. Samtidig anser andre lande - ikke mindst USA og frihandelslandene i den såkaldte Cairns-gruppe – eksportstøtte for at være et af de mest handelsforvridende elementer i verdensmarkedet for landbrugsprodukter.

Cairns-gruppen, der består af 15 frihandelsvenlige lande med Canada, Australien, Brasilien og Sydamerika i spidsten, udtalte sidste sommer, at eksportstøtte bør afskaffes i den kommende WTO-forhandlingsrunde og derefter helt forbydes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cairns-gruppen vil også have indført strenge regler, der sikrer, at den direkte eksportstøtte ikke blot bliver konverteret til indirekte støtte som eksportgarantier, garantier og forsikringer.

Også USA vil have eksportstøtten fjernet. Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, har beregnet, et eksportstøtte medfører et velfærdstab på ca. 465 mia. kr. (56 mia. dollars) på verdensplan.

Afskaffelse af eksportstøtte til landbrugsprodukter er derfor et af de virkelig tunge punkter i de kommende WTO-forhandlinger om en friere handel.

Og nu har EU fået hjælp fra en uventet kant. De vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, stiller nemlig spørgsmålstegn ved virkningen af at afskaffe eksportstøtten helt.

Størst effekt for mejeriprodukter

Ved hjælp af computermodeller har OECD fremskrevet konsekvenserne af det nuværende eksportstøtte-niveau og sammenlignet dem med beregninger over en fuldstændig fjernelse af eksportstøtten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

OECD når frem til, at en fjernelse af eksportstøtten kun ville føre til små stigninger i verdensmarkedspriserne for landbrugsprodukter.

Kun på verdensmarkedet for mejeriprodukter samt på hjemmemarkederne for visse andre produkter vil der være en effekt af betydning. Det er samtidig disse produkter, der i dag modtager størstedelen af eksportstøtten.

Mindsket mere end aftalt

I den seneste WTO-forhandlingsrunde, der sluttede i 1994, enedes verdens vigtigste eksportører af landbrugsprodukter om at mindske eksportsubsidierne med 36 pct. målt i udgifter og 21 pct. målt i mængder i forhold til referenceperioden 1986-88.

Reduktionerne skulle nås i år 2000. Imidlertid har mange lande skåret eksportsubsidierne endnu mere ned, og nogen har helt afskaffet dem.

Forudser stigende priser

OECD forudser i en anden rapport stigende verdensmarkedspriser på landbrugsprodukter frem til år 2005. Også dette vil medvirke til mindskelse af eksportstøtten, forudser OECD, men advarer om, at en ukritisk fortsættelse af eksportstøtten kan føre til, at de hidtidige gevinster bliver sat over styr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

OECD"s beregninger bygger bl.a. på den antagelse, at de nationale regeringer lader landbrugspriserne falde til verdensmarkedspriser, og at de ikke indfører nationale støtteordninger. Disse antagelser er efter nogle analytikeres mening noget tvivlsomme.

OECD-rapporten analyserer heller ikke indirekte eksportstøtte som eksportkreditter, fødevarehjælp og statshandelsselskaber.