Man må lægge nakken tilbage for at se mod toppen af det saltbjerg, der tårner sig op i lagerhallen på havnen i Fredericia. Synet står i modsætning til, at forårssolen skinner, og at der måske er over et halvt år til, at vinteren igen sætter ind.

Men hos GC Rieber Salt A/S går hjulene ikke i stå, selv om Vejdirektoratet, kommuner og entreprenører holder en pause i bestillingerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det ser man i en anden lagerhal, der er fyldt med produkter til for eksempel detailhandlen, grovvarebranchen og fødevareindustrien. Og længere inde på lageret står der stakkevis af sække med en vare, som ikke er særlig kendt i den danske entreprenørbranche.

Det håber country manager Jens Jakob Larsen dog at få lavet om på.

Produktet hedder MG Kombi og er GC Riebersalts varemærke på magnesiumklorid. Det er udbredt i Norge, hvor det bruges som tømiddel om vinteren og som støvbinding på grusveje og i tunneler, hvor fint granitstøv kan genere trafikken ved at nedsætte sigtbarheden.

Anvendeligt i Danmark

- I Danmark er produktet interessant for entreprenører, der passer grusveje og andre grusbefæstede arealer som for eksenpel byggepladser og grusgrave, siger Jens Jakob Larsen.

Her er problemet, at nedbør, tørke og trafik slider på grusvejene, fordi de fine partikler vaskes bort af regnvand eller blæser væk, når det de hvirvles op. Det kan skabe støvgener i f.eks. sommerhusområder, og efterhånden som det fine materiale forsvinder, opstår der ujævnheder og huller i vejen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den traditionelle vedligeholdelse består i at give vejen eller arealet et nyt lag stabilgrus. Og når sommerhusejere klager over støvet, er en løsning at vande det berørte område med jævne mellemrum.

Det er i denne situation, at MG Kombi tilbyder sig med en alternativ løsning.

Suger fugt fra luften

Midlet er baseret på magnesiumklorid og fås i flager eller prills, som er små kugler. Det opbevares i lufttæt emballage, fordi det ved kontakt med luften suger fugt og klumper sammen.

Men netop denne egenskab betyder, at det danner en slags skorpe, når det spredes ud og eventuelt harves lidt ned. Men det betyder også, at produktet skal spredes ud, så snart det er ude af emballagen.

- Når først det er oppe i sprederen, skal man ikke gå til frokost eller holde kaffepause, men få det spredt ud med det samme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Til gengæld får man en slidstyrke, der holder i uger eller måneder afhængig af nedbørsmængderne og trafikken, siger Jens Jakob Larsen.

På E&H-messen vil han demonstrere produktets beskaffenhed ved at opstille to bakker med et lag stabilgrus i hver. I den ene bakke er midlet tilsat.

- Så kan man ved selvsyn se forskellen, og man kan kradse i overfladen og få et indtryk af effekten, siger Jens Jakob Larsen.

Ingen mærkningspligt

Produktet er ikke mærkepligtig. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at anvende værneudstyr. Der er således 30 procent færre klorider i MG Kombi end i andre sammenlignelige produkter på markedet.

Nordmændene har brugt produktet på deres grusveje i 10 år, og han foreslår derfor danske entreprenører med pasningsaftaler at gøre det samme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man opnår den bedste virkning ved at der lægges et lag på cirka 400 gram pr. kvadratmeter. Det anbefales at lægge det ud før dugpunktet.

Støvbinding af én kilometer grusvej vil koste i omegnen af 3000 kroner plus moms. Denne pris skal holdes op mod tiden og udgifterne til vanding og reparationer med nyt stabilgrus.

- Produktet har også den egenskab, at det ikke generer bare fødder, hundepoter og kattepoter, og man får måske også færre klager over støv, lyder det fra Jens Jakob Larsen.

Bruges også om vinteren

Entreprenørerne kan i øvrigt også anvende midlet om vinteren, hvor det kan bruges som tømiddel ved lave temperaturer.

Vejsalt har ingen effekt under syv frostgrader, mens magnesuimklorid virker helt ned til 18 minusgrader.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Jakob Larsen fortæller, at Vejdirektoratet i vinteren 2009/2010 kæmpede med islag på motorvejene, som ikke kunne klares med salt. Flere gange måtte man lukke motorveje for at undgå ulykker.

- Da det så værst ud, tilbød vi dem at købe en leverance. Den blev brugt på den sønderjyske motorvej, og efter to timer kunne motorvejen genåbnes. Effekten var så god, at de bestilte produktet til fordeling i hele landet.

- Vejdirektoratet besøgte os derefter i Oslo og sidenhen i Flensburg for at drage nytte og lærdom af de erfaringer, som vores kunder og samarbejdspartnere har gjort sig med produktet.

- I dag er magnesiumklorid indarbejdet som en fast del af Vejdirektoratets strategi, hvilket betyder, at produktet kommer i anvendelse, så snart temperaturen er under syv frostgrader, siger Jens Jakob Larsen, der har store forventninger til MG Kombi.

- Vi oplever en stigende interesse, og jeg forventer, at salget stiger fra de nuværende ubetydelige mængder til ganske betydelige mængder, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han tilføjer, at også andre kan få glæde af magnesiumklorid. For eksempel kommuner, travbaner, ridehaller, campingpladser, golfbaner og skovejere.

Saltprodukter udstilles

På messen vil GC Rieber Salt også udstille et udvalg af andre, men mere traditionelle produkter.

Inden for vejsalt og støvbinding har virksomheden i alt seks produkter på paletten. Havvejsalt er inddampet havvand eller grundvand og fremstilles i lavtvandede bassiner. Det er velegnet som tømiddel på veje og parkeringspladser på grund af såvel store som små saltkorn og et indhold af vand.

I stensalt er vandinholdet lavere, hvilket gør det egnet til lavere temperaturer. Produktets flydeegenskaber gør det velegnet til anvendelse i mindre og mellemstore spredere, hvor der ikke er omrøring i beholderen.

Disse saltprodukter fragtes løst med skib fra producenterne til virksomhedens lagre i Fredericia, København og Århus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hav- og stensalt er tilsammen langt de mest anvendte tømidler målt på tonnage, men der findes alternativer. Blandt disse er MG Kombi, men der er yderligere to produkter, som kan anvendes ved specialopgaver.

Urea består af 46 procent kvælstof. Det kaldes også et urinstof, da det udskilles som et affaldsprodukt i opløst form i dyrenes urin. Derfor kan det også have en stald-agtig lugt.

Endelig er der calciumchlorid, der også er mere effektivt ved lavere temperaturer end almindelig vejsalt.

Nordens største

GC Rieber Salt er Nordens største leverandør af salt, og også i Danmark gør virksomheden sig gældende som en af de største udbydere på markedet.

Kerneområdet er vejsalt og tømidler, men virksomheden leverer salt til en lang række andre formål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Faktisk har vi omkring 100 varenumre, siger Jens Jakob Larsen og viser en hal fyldt med tårnhøje stakke af sække.

Eksempler er fodersalt til grovvarebranchen og industrisalt til fødevarevirksomheder, fiskerier, farverier og slagterier.