Abonnementsartikel

Enkelte afvigelser på fem kg N pr. ha på lerjord i prognose for 2001

Prognosen for kvælstofbehovet 2001 er nu beregnet.

Prognosen er udarbejdet af Landskontoret for Planteavl på grundlag af målinger i februar og marts på ubevoksede marker og marker med vintersæd, som ikke er tilført husdyrgødning i efter 2000.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prognosen angiver afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof i kommune-opdelte områder med forskellige jordtyper.

Tallene for henholdsvis grovsandet og finsandet jord er uændret. På lerjord med mere er der afvigelser på henholdsvis fem og minus fem kg N pr. ha afhængigt af, hvilket område man tilhører. I nogle områder er afvigelsen dog uændret.

Prognosens angivelser gælder på marker med korn og forårssåede afgrøder, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej, og gælder for både vandede og uvandede jorder.

Prognosen gælder ikke for marker med overvintrende afgrøder, der optager store mængder kvælstof i løbet af efteråret og vinteren, som eksempelvis græs og vinterraps, oplyser Landbrugets Rådgivningscenter.

Prognosen gælder dog først, når bekendtgørelsen er trådt i kraft. Det ventes at ske ved udgangen af marts måned.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvælstofprognosen 2001 kan læses på internetadressen www.lr.dk. Her er det også muligt at se, hvilket område man tilhører.