Abonnementsartikel

Landmænd oplagrer kød- og benmel i stedet for korn - og hvis svineprisen falder, vil det blive en hård nyser

Danske svineproducenter har fået en kæmpemæssig BSE-regning, som hidtil er skjult i kraft af høje priser på svinekød. Fortsætter forbuddet mod at bruge slagteriaffald fra svin i kød- og benmel til foder, er der tale om en kæmpe bet for svineproducenterne.

Under mere normale forhold - læs svinekødspris - ville der formentligt lyde et ramaskrig af de større. BSE-regningen lyder på cirka 20-25 kroner pr. gris alene for behandling og eventuel afbrænding af slagteriaffald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På DAKA i Løsning oplyser produktchef Søren Riis, at slagterierne nu skal betale for at aflevere slagteriaffald i stedet for at få en mindre betaling for affaldet.

Søren Ris påpeger således, at 20-25 kroner pr. gris betyder meget, og specielt hvis prisen på svinekød er lav.

Kød- og bemel ude i laderne

I øjeblikket laver DAKA kød- og benmel ud af råvarerne. Det tidligere så eftertragtede produkt oplagres i øjeblikket privat - ofte ude hos landmændene selv.

I tilfælde af permanent forbud vil produktionen fortsætte, da tarme og knogler ikke umiddelbart kan brændes i ovne

I stedet for korn oplagrer landmænd nu kød- og benmel ude i laden. DAKA må eksempelvis leje privat oplagring af den produktion, som hidtil er brugt til foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge produktionschef på DAKA i Løsning, Søren Riis, er det fortrinsvist landmænd med planteavl, som tidligere har oplagret korn for EU, som nu lagrer kød- og benmel.

- Lagrene er godkendt og kontrolleret af dyrlægen. Kravet er blandt andet, at rummet skal være aflåset, siger Søren Riis.

De mange tons kød- og benmel oplagres som løsvare, da der ellers ville løbe omkostninger på til emballering.

Kød og benmel som cement

Den eneste nuværende alternativ er afbrænding. Cementindustrien aftager således en mindre del og bruger asken i cement-produktionen, oplyser Søren Riis. Men heller ikke afbrænding er gratis.

DAKA har beregnet, at det vil koste selskabet en investering på et trecifret antal millioner kroner, hvis DAKA selv skal afbrænde hele produktionen af kød- benmel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andre alternativer er at afsætte produktionen til kraftvarmeværker eller udnytte råvaren til biogas eller som almindelig gødning. Men endnu har overvejelserne ifølge Søren Riis ikke ført til egentlige løsninger.

Søren Riis kan heller ikke se nogen som helst problemer i fortsat at lave svinekødsaffald til kød- og benmel. Svin er på ingen måde ramt af BSE og derfor skulle der overhovedet ikke være smitterisiko forbundet med fremstilling af kød- og benmel fra svin og fjerkræ.