Abonnementsartikel

Et lille flertal af USA"s svineproducenter havde vedtaget at afskaffe promillepenge-ordningen, men landbrugsminister Veneman besluttede alligevel at opretholde ordningen

Nogle mener, at USA"s nye landbrugsminister Ann Veneman har vist sin sædvanlige styrke og handlekraft. Andre mener, at hun tilsidesætter demokratiet og forventer mere af samme skuffe de næste fire år.

Under alle omstændigheder har Veneman delt de amerikanske svineavlere i to næsten lige store lejre, allerede inden hendes hvedebrødsdage i den nye stol er ovre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagen drejer sig om en promilleafgifts-ordning, der med landbrugsloven fra 1985 blev indført for USA"s svineproducenter. Ordningen opkræver 45 cents, hver gang der bliver solgt svinekød for 100 dollars. Pengene skal ifølge ordningen bruges til forskning, information og generisk markedsføring af svinekød.

Programmet blev administreret af National Pork Board, der hører under USDA. Svineproducenternes organisation, National Pork Producers Council, stod for de programmer, som pengene blev brugt til. I praksis var der derfor meget tæt forbindelse mellem NPPC og National Pork Board - for tæt forbindelse, mente kritikerne.

I løbet af 1990"erne følte USA"s mindre svineproducenter i stigende grad, at programmet i for høj grad var til fordel for de gigantiske svineproduktionsselskaber, der skød op overalt i USA.

Organisationen Campaign for Family Farmers (CFF), der består af mindre landbrugere og andre med interesse i landdistrikternes udvikling, skubbede voldsomt på for en afskaffelse af ordningen.

Daværende landbrugsminister Dan Glickman var indstillet på at lade svineproducenterne selv stemme om, hvorvidt programmet skulle opretholdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der var kun én formalitet: 15 pct. af USA"s svineproducenter skulle skrive under på, at de gerne ville have ordningen til afstemning.

De 15 pct. kom ikke helt i hus, men Glickman gik alligevel med til, at afstemningen blev afholdt. Den fandt sted i efteråret 2000, hvor et lille flertal stemte for en afskaffelse af ordningen: 15951 producenter stemte for en afskaffelse, mens 14396 mente, at den skulle opretholdes.

Dan Glickman nåede netop at offentliggøre afstemningens resultat, få dage før han forlod sit embede i januar.

God forretning

NPPC og en lokal svineproduktionsorganisation i Michigan var imidlertid ikke til sinds at slå sig til tåls med denne afgørelse. De to organisationer anlagde prompte sag mod USDA og forlangte resultatet af afstemningen erklæret ugyldigt - med begrundelsen, at mindre end 15 pct. af svineproducenterne havde skrevet under på begæringen om, at afstemningen skulle finde sted.

Og dommeren i Michigan, hvor retssagen blev anlagt, mente, at NPPC og svineproducenterne i Michigan havde en god sag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det mente USDA åbenbart også. Den 1. marts meddelte den nye landbrugsminister Ann Veneman, at USDA, NPPC og svineproducenterne i Michigan havde indgået et forlig om promille-ordningens fortsættelse - dog med en del ændringer.

- Vi kunne se, at retssagen kunne trække ud i det uendelige, siger Jerry Redding fra det amerikanske landbrugsministerium til fagbladet Feedstuffs.

I en udtalelse henviser USDA også til "en nylig undersøgelse", der viser, at hver investeret dollar under programmet kommer fem gange igen. USDA mente derfor, at ændringer af ordningen på de punkter, som er blevet kritiseret, ville være en bedre løsning.

Promille-ordningen opretholdes foreløbigt indtil juni 2003, hvor USDA skal tage stilling til, om ordningen skal til afstemning igen.

Mister promille-penge

NPPC mister under alle omstændigheder promille-midlerne. Forliget indebærer nemlig, at der - både fysisk og organisatorisk - skal etableres vandtætte skotter mellem det statslige organ National Pork Board, der administrerer opkrævningen, og den private organisation NPPC, der står for udvikling og afvikling af de forskellige programmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

National Pork Board skal ansætte sin egen direktør og må ikke dele lokaler eller udsende pressemeddelelser sammen med NPPC. Og National Pork Board må fremover kun udlicitere opgaver til NPPC, hvis ikke andre har den ekspertise, opgaven kræver.

Endelig skal NPPC ikke vælge delegerede til National Pork Board, som NPPC hidtil har gjort. Ordningen er fortsat obligatorisk for alle svineproducenter, uanset om de er modstandere af den.

NPPC vil sandsynligvis blive til en ren politisk interesseorganisation, der koncentrerer aktiviteterne i sit Washington-kontor og udlejer sine faciliteter i Des Moines i Iowa - den amerikanske delstat, der har den tætteste svinebestand - til National Pork Board. NPPC"s direktør Al Tank fortsætter i sin stilling.

NPPC var dog allerede ved at forberede sig på at skulle undvære promillepengene, efter at afstemningens resultat blev bekendtgjort i januar.

Dels ville NPPC satse sine egne midler på projekter, som blev vurderet at komme medlemmerne mest tilgode. Dels ville man udvikle projekter, der skulle betales direkte af interesserede svineproducenter, som derefter ville have eneret til resultaterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endelig havde nogle store detailhandelskæder tilkendegivet, at de var interesseret i at deltage i projekter vedrørende afsætningen.

Arm i arm

Modstanderne af promilleafgifts-ordningen raser over USDA"s afgørelse. Den demokratiske senator Paul Wellstone fra Minnesota siger:

- Med forliget har landbrugsministeren groft tilsidesat en demokratisk afstemning og de uafhængige svineproducenters stemme. Hvis dette er et eksempel på, hvordan Bush-administrationen vil forholde sig til industrien, de koncernejede svinefarme og de store landbrugsvirksomheder, bliver det fire lange år for familielandbrugere.

Modstanderne har taget håndfaste midler i brug. Om morgenen den 26. marts stormede 100 mennesker NPPC"s kontor i Washington D.C., hvor de smadrede kontorudstyr.

De sendte også falske telefax"er ud til NPPC"s forbindelser, bl.a. efterlysninger af NPPC"s direktør Al Tank. Og der blev opsat klistermærker med teksten "Fjern skatten på svinekød".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Demonstranterne repræsenterede forskellige midtvestlige organisationer, der kæmper mod de store landbrugs dominans. De nåede at forsvinde fra NPPC"s kontor, inden politiet ankom.